Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El paisatge en l'art


Descripció breu:

Visita al Museu per tal d'observar amb atenció unes obres en concret i descobrir els paisatges, les formes, els colors, les textures. Constatarem també que cada pintor els utilitza creant un llenguatge i un estil propis. Descobrirem la importància de la llum i els jocs d'il·lusions òptiques que poden generar els colors, quin efecte ens produeixen, com ens fa sentir el tractament del paisatge garrotxí, aquesta immersió en la natura a través de la pintura.


Lloc o equipament:

Museu de la Garrotxa, espai pedagògic del Museu de la Garrotxa.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores.


Preu/alumne original:

5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Establir diàleg amb l'art, l'obra i els artistes observats. 2. Cercar quin significat té l'art per a nosaltres, què ens aporta. 3. Descobrir quines obres ens agraden més, com ens fan sentir. 4. Esbrinar a través de l'observació quines poden ser les inquietuds que l'artista ens vol transmetre, quin tema representa l'obra. 5. Conèixer les principals obres de l'Escola Paisatgística d'Olot, els principals components. 6. Situar l'obra en el context històric. 7. Experimentar les diferents tècniques i els procediments de pintura emprats per alguns artistes.


Descripció de l'activitat:

L'Escola d'Olot és coneguda per ser una de les escoles paisatgístiques més importants de les que es van fundar a Catalunya entre el 1870 i el 1880, a partir de l'herència que va deixar l'Escola de Barbizon francesa. Farem una visita a les sales de l'exposició dedicades al realisme de Vayreda, passant per Berga i Boix, a la fi de segle amb Ramon Casas, i al segle XX amb Guissinyer i Quera. Al llarg de la visita descobrirem què volien expressar, què volien transmetre amb la seva obra i com ho feien a través del raonament i la participació. La segona part de l'activitat es completa amb un taller d'experimentació en què posarem en pràctica els conceptes apresos, el que ens ha agradat més. Una proposta és fer un dibuix personal amb el paisatge olotí que veiem a través de la finestra: el retrocés tonal, la sensació d'espai, la convenció del realç, la cromàtica i la unitat de color. Descobrirem l'engany de les il·lusions visuals, com ens alteren la percepció.


Materials utilitzats:

Paper d'aquarel·la, aquarel·les, pinzells, llapis, guixos, goma, suports, informació suplementària impresa sobre autors i la roda dels colors. També material divers sobre il·lusions visuals.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat i de l'educadora que fa la visita.


Observacions:

La visita té una durada determinada i es tracta d'un itinerari escollit amb molta cura perquè s'adapti a l'edat dels alumnes i als continguts que volem donar-los. No es pretén ensenyar totes les obres ni totes les sales del Museu en una sola visita, sinó centrar l'observació i el treball en unes obres concretes. Competències: lingüístiques i audiovisuals; artístiques i culturals; d'aprendre a aprendre; d'autonomia i iniciativa personal; de coneixement i interacció amb el món físic; socials i de ciutadana.