Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes

Camí del Monestir, s/n
El Port de la Selva - Gironès
Telèfon: 972387559
Fax: 972387559
coordinaciosantpere@educart.biz
https://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/conjunt-monumental-de-sant-pere-de-rodes
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La llegenda de Sant Pere de Rodes


Descripció breu:

Sirenes, pirates, naufragis i monjos... Tot de llegendes envolten Sant Pere de Rodes i la seva muntanya. Recorrent el monestir i a través d'un joc d'enigmes i llegendes els alumnes s'introduiran en el fascinant món de l'edat mitjana.


Lloc o equipament:

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

3.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.05 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Identificar les característiques pròpies de la societat medieval i situar-la en el temps; conèixer les característiques pròpies d'un monestir i entendre com la vida quotidiana dels monjos ha condicionat la configuració arquitectònica del conjunt; fomentar el treball en grup i el respecte per les idees i les opinions dels altres; fomentar la reflexió sobre les diferències entre el món actual i el medieval; fomentar el respecte i l'interès pel patrimoni i la història com una manera de comprendre el món actual.


Descripció de l'activitat:

L'eix de la proposta és una successió de jocs i dinàmiques que els alumnes hauran de resoldre per poder obtenir com a recompensa una de les llegendes que envolten el monestir i la muntanya on està situat. Cada una de les activitats els permetrà aprofundir en la vida a l'edat mitjana i en el dia a dia d'un monestir medieval.


Materials utilitzats:

L'activitat compta amb un ventall important de materials, que són utilitzats tant pels alumnes com per l'educador/a: disfresses per fer teatre, material gràfic, attrezzo, etc.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes de valoració i avaluació per als professors i els alumnes.


Observacions:

Metodologia: l'activitat s'inicia amb la representació per part dels alumnes de la piràmide feudal, fent-los partícips de l'estructuració de la societat a l'edat mitjana. A partir d'aquesta representació, en què cada alumne adopta un rol de la jerarquia feudal, s'aprofundeix en les relacions entre estaments i les característiques bàsiques de la societat medieval. Amb l'ajuda de material de suport, el monitor/a explica el paper dels monjos dins de la societat de l'època.