Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Bisbat de Vic

Carrer Santa Maria, 1
Vic - Osona
Telèfon: 938832655
Fax:
reserves@museuartmedieval.cat
monestirderipoll.cat; museuartmedieval.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Vine a conèixer el món medieval


Descripció breu:

A través d'una dinàmica de joc i de materials educatius es treballaran les obres més representatives del romànic i del gòtic català. Dins del Museu, els alumnes faran un treball de grup, que els permetrà intercanviar opinions i experiències, i a la vegada faran una proposta interactiva entorn de l'art i l'experiència de visitar un museu.


Lloc o equipament:

MEV - Museu d'Art Medieval.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 h i 30 min a primària i 1 h a secundària.


Preu/alumne original:

3.75 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.25 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Respectar i aprendre a valorar el patrimoni cultural i historicoartístic. 2. Potenciar la imaginació, la creativitat i la participació. 3. Conèixer les principals característiques de l'art romànic i de l'art gòtic. 4. Saber distingir les diferències entre les obres romàniques i les gòtiques. 5. Analitzar i interpretar imatges. 6. Familiaritzar-se amb el llenguatge historicoartístic. 7. Saber distingir un frontal d'un retaule. 8. Reconèixer la funcionalitat d'algunes obres d'art.


Descripció de l'activitat:

L'activitat s'estructura al voltant del joc, en el qual l'alumnat juga a assumir el paper de detectiu. Dins d'una dinàmica de joc, els participants han de buscar objectes i personatges en diferents obres del romànic i del gòtic de les sales del MEV, aprenent algunes de les característiques significatives de les obres d'aquesta època. Durant el temps de la visita, es van intercalant jocs i activitats plàstiques, d'expressió i d'observació. Els nens/es, fan un treball de grup, que els permet intercanviar opinions i experiències, i a la vegada fer una proposta interactiva. Per fer aquest recorregut pel Museu, s'han triat cinc obres representatives del romànic i del gòtic català, seguint un criteri de representació, de significació, de varietat de materials i de tècniques, i també d'ubicació dins de les sales del Museu.


Materials utilitzats:

Làmines amb reproduccions de peces, objectes per treballar la simetria, ulleres de colors, làmines de gest, reproducció 3D d'una marededéu gòtica, maqueta que reprodueix un absis, caixa per comprendre l'espai i la llum d'una església, plafons per explicar com es feia un suport sobre fusta i pigments de colors.


Mecanismes d'avaluació:

Per a l'avaluació es tenen en compte els tres grups de persones que hi intervenen: equip d'educació, docents i alumnat. L'educador/a té a disposició un formulari per descriure el grup i recollir les pròpies impressions sobre l'activitat. A més, abans d'acabar l'activitat, un docent respon un qüestionari de valoració. S'envien també per correu electrònic unes enquestes a través del formulari de Google Forms, per tal que ens arribin les opinions dels alumnes sobre l'activitat i allò que han après.


Observacions:

El pagament de l'activitat inclou també l'entrada al Museu. La visita és accessible i adaptable per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.