Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

L'alimentació al poblat neolític


Descripció breu:

Activitat pràctica per tal de conèixer el processament alimentari en un poblat neolític tot elaborant i coent galetes prehistòriques. S'hi explicarà el procés agrícola i les eines relacionades amb l'agricultura i els aliments consumits al poblat neolític. Els alumnes posaran en pràctica l'activitat de moldre cereal per obtenir farina i veuran una forma de cocció neolítica, com és la cocció sobre lloses de pedra al foc.


Lloc o equipament:

Parc Neolític de la Draga, Banyoles


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Donar a conèixer els resultats de les excavacions. Situar el jaciment de la Draga en la línia del temps prehistòric. Valorar i respectar el patrimoni arqueològic de la ciutat. Descobrir les maneres d'obtenir aliment i les eines que empraven. Elaborar un producte alimentari amb tècniques prehistòriques conegudes.


Descripció de l'activitat:

Taller pràctic en relació amb l'alimentació al neolític, en què s'entra al graner del poblat, on s'explica el tipus d'alimentació dels habitants del poblat neolític de la Draga. Aquesta alimentació es basava en les restes de vegetals i animals, tant domèstics com silvestres. A la part pràctica, cada alumne elabora farina de blat utilitzant molins de pedra com els del neolític. Aquesta farina es barreja amb avellanes, que prèviament han triturat, i s'elabora una mescla amb la qual es fan galetes comestibles que es posen a coure en un foc a terra i s'endolceixen amb mel.


Materials utilitzats:

Reproduccions d'objectes recuperats a l'excavació i que es relacionen amb el processament alimentari. «Attrezzo» prehistòric de l'interior de la cabana. Molins de pedra i mans de molí. Material pràctic perquè els alumnes facin el taller.


Mecanismes d'avaluació:

Al final es dedicarà un temps de conclusions per consolidar els aprenentatges. En acabar, es lliurarà el full d'avaluació als mestres i a l'equip d'educadors. S'hi dissenyaran fulls d'avaluació que vagin més enllà del funcionament i se centrin en els aprenentatges adquirits pels alumnes. Serà, doncs, una avaluació qualitativa i quantitativa. Finalment, caldrà recollir també l'opinió dels alumnes, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la dels professors, serà determinant.


Observacions:

Per poder fer aquesta activitat, cal combinar-la amb la d'«Avui fem de neolítics». Activitat a l'aire lliure i combinable amb qualsevol dels tallers proposats pel Parc Neolític de la Draga, així com també amb la visita al Museu Arqueològic o al Museu Darder de Banyoles. ATENCIÓ  A LES AL·LÈRGIES: manipularem blat i fruits secs (avellanes).