Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Consorci del Museu Memorial de l'Exili

Major, 43-47
Jonquera, la - Alt Empordà
Telèfon: 972556533
Fax: 972556534
info@museuexili.cat
www.museuexili.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Maleta: I si perdem la memòria?


Descripció breu:

Què passaria si la memòria desaparegués? No sabríem res del passat. Podria ser un problema? A partir d'aquestes reflexions, farem una aproximació sobre com podem conèixer els fets històrics que han passat, sobretot de la Guerra Civil i de l'exili posterior, i sobre quines fonts tenim per conèixer la història. Veurem objectes, cartes, vídeos de testimonis que expliquen les seves històries i acabarem fent una creació col·lectiva sobre com podem conservar la memòria de les guerres i dels fets històrics. Hi ha una proposta d'activitat posterior opcional.


Lloc o equipament:

Als centres educatius: el Museu a l'escola (Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 hores


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Generals: Introduir, a través de la maleta, la importància de la comprensió, l'anàlisi i la  memòria de la història, a partir del que va passar a la Guerra Civil espanyola i l'exili, perquè no s'oblidi. Específics: Empatitzar amb la visió infantil de la guerra i de l'exili gràcies als exemples de l'època. Conèixer relats de testimonis que expliquen les seves experiències. Treballar amb imatges, vídeos, textos, objectes per conèixer un fet històric. Potenciar la capacitat de reflexió de l'alumnat i potenciar el seu esperit crític.


Descripció de l'activitat:

L'activitat es desenvoluparà als centres educatius. Començarem plantejant una hipòtesi als alumnes sobre què passaria si la memòria desaparegués. Després farem una aproximació de la memòria de les guerres i en especial de la Guerra Civil des de la mirada de nens i nenes que la van viure i que la van plasmar en dibuixos. Ens servirem de diferents fonts, valuoses, que tenim per explicar la història (fotografies de l'època, cartells, testimonis, objectes..), que reflecteixen les històries de les persones que van patir la guerra i l'exili. Seguidament, l'alumnat haurà de fer una creació per grups sobre la importància de la memòria i la importància de conservar-la. Ens basarem en el muntatge artístic de Francesc Abad al Museu "La memòria s'esborra", per ser conscients del que va passar i no repetir errors en el futur. Amb els recursos museogràfics del MUME, l'objectiu serà reflexionar conjuntament sobre el patrimoni històric i sobre la malaurada actualitat de les guerres i els exilis.


Materials utilitzats:

Ordinador, canó de projecció i connexió a Internet. Com a recurs utilitzat durant l'activitat, la web: https://isiperdemlamemoria.webnode.es. Maleta amb objectes, documents i audiovisuals.


Mecanismes d'avaluació:

Treball últim de reflexió. Enquestes de satisfacció que han d'omplir els professors i els alumnes.


Observacions: