Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Ruta Josep Pla pel Palafrugell surer


Descripció breu:

La Ruta Josep Pla pel Palafrugell surer és una passejada literària que recorre els llocs de memòria de la indústria que va provocar un canvi radical en la societat palafrugellenca a partir del segle XVIII i fins a l'actualitat. Josep Pla descriu aquest fenomen com una veritable revolució que fa néixer una civilització nova, cosmopolita i moderna, un canvi que deixa petja en l'urbanisme, l'organització social, les mentalitats i la manera de viure de Palafrugell.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla i centre de Palafrugell


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer el context social i econòmic en què s'inicia i es desenvolupa la indústria surera. Aproximació a la biografia de Josep Pla relacionada amb el món del suro. Aproximació a l'obra de Josep Pla a partir dels textos que descriuen els indrets que configuren la ruta. Incentivar la lectura com a font de coneixement històric. Conèixer i relacionar dos elements bàsics per al coneixement del nostre entorn més proper: el món del suro i l'escriptor que l'ha descrit.


Descripció de l'activitat:

En primer lloc es visita la Fundació Josep Pla, on s'informa dels objectius de l'entitat i dels materials que acull. A continuació, es fa un visionat de l'audiovisual "Josep Pla, viatger". Iniciarem la ruta tot resseguint les façanes del Palafrugell surer, tant les de les indústries com les de les cases senyorials dels propietaris, i també edificis d'arquitectures populars. Els monitors intercalen en les explicacions la lectura de textos de Josep Pla que descriuen el lloc on som, i estableixen un diàleg amb els estudiants per tal de fer-ne una lectura comprensiva i descobrir plegats la importància de cada espai en el relat que anem confegint.


Materials utilitzats:

Audiovisual "Josep Pla, viatger", de Leopold Pomés, 1991. Textos literaris relacionats amb Palafrugell i la indústria surera.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta als professors en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del Servei Educatiu (FJP) en valorarà els resultats i aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes a l'activitat.


Observacions: