Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Art de Girona

Pujada de la Catedral, 12
Girona - Gironès
Telèfon: 972203834
Fax: 972203834
cclusellas@gencat.cat
www.museuart.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Les impressores d'abans: taller de gravat


Descripció breu:

Us heu preguntat mai com es feien abans els llibres? Si volguéssim fer còpies d'una mateixa imatge o text avui, ho sabríem fer de seguida: faríem una foto amb el mòbil, l'escanejaríem, l'imprimiríem o bé la copiaríem amb una fotocopiadora. Fàcil, oi? Avui ens resulta tan simple gràcies al precedent de tota aquesta tecnologia: el gravat. El gravat va suposar una revolució que feia arribar a tothom les imatges que fins aleshores només estaven reservades a uns quants. En aquesta activitat descobrireu com funcionava el gravat, i n'elaborareu un.


Lloc o equipament:

Museu d'Art de Girona.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

3.3 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.99 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer què és un gravat i com s'estampa sobre paper. 2. Aprendre vocabulari propi del llenguatge artístic i de les tècniques de gravat. 3. Dissenyar i compondre imatges utilitzant els materials, les tècniques i els procediments propis del gravat en relleu. 4. Reconèixer les xilografies i les imatges estampades amb aquest procediment com a manifestació de la nostra cultura. 5. Estimular la creativitat i el treball en equip.


Descripció de l'activitat:

L'activitat Les impressores d'abans: taller de gravat està dissenyada per a alumnes d'últim cicle de primària (5è i 6è de primària) i l'objectiu que persegueix és introduir l'alumnat en un ofici antic: el gravat. Aquesta activitat està dividida en dues parts diferenciades. En primer lloc, la visita a la col·lecció permanent del Museu posarà en context els alumnes per mitjà d'un audiovisual, material original de suport i finalment l'observació de les xilografies conservades al Museu i la premsa d'impremta original del segle XVII. Després, el grup es trasllada a la sala taller, on el repte consisteix a fer una matriu amb el disseny d'una casella original del joc de l'oca sobre suport de goma amb una gúbia. Un cop dissenyada la peça i gravada per destacar el dibuix principal, els alumnes hauran d'entintar aquesta matriu i estampar-la a un tauler de joc de grans dimensions. Finalment, tots plegats faran una petita partida al joc de l'oca amb les caselles de creació pròpia.


Materials utilitzats:

Dossier per al professorat, gúbies, print blocks, tinta, matriu xilogràfica original, llibre de mostres de gravats, recurs audiovisual i material de suport a l'activitat.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes per als docents i per als educadors.


Observacions:

El grup podrà endur-se el tauler del joc de l'oca que hagin creat juntament amb les seves matrius personalitzades.