Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

La Sirga, Cooperativa de Serveis Culturals, SCCL

Passatge Elisenda de Montcada, 2 AT 01
Salt - Gironès
Telèfon: 608178610
Fax:

https://www.lasirga.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Relats rodats


Descripció breu:

En Mercè Rodoreda, la presència dels símbols serveix per fer visible allò que és invisible: emocions, sensacions, records. Aquest taller té per objectiu oferir un primer tast de l'obra de l'escriptora catalana a través dels seus contes per aproximar l'alumnat, d'una banda, a la particular manera com l'autora elaborava els seus relats i, de l'altra, a l'extens món dels símbols, cabdal per comprendre la literatura rodorediana.


Lloc o equipament:

Centre d'educació secundària.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

3 hores.


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Donar a conèixer l'obra de Mercè Rodoreda entre el públic lector més jove. 2. Desenvolupar el gust per la lectura. 3. Desenvolupar l'interès pels textos escrits com a font d'informació i d'aprenentatge. 4. Identificar els elements més representatius de l'obra de Mercè Rodoreda. 5. Interpretar el llenguatge literari: sentit figurat, frases fetes, expressions, etc. 6. Dramatitzar contes i altres textos literaris per aprofundir en el seu sentit.


Descripció de l'activitat:

L'educadora demanarà al grup què sap sobre Mercè Rodoreda: els sona el nom? En coneixen alguna obra? A partir d'aquí, amb la presentació "Mercè Rodoreda. Contra la vida, la literatura", s'exposarà breument la biografia de l'autora i les seves obres principals, subratllant el valor dels contes que la van retornar a l'univers literari després d'un període en què Rodoreda es va centrar en les arts pictòriques. A partir d'aquí, ens centrarem en els contes: des de la perspectiva de la seva elaboració fins al seu valor simbòlic. Per això es repassarà el valor dels símbols (animals, vegetals i objectes) amb la intenció que l'alumnat assaboreixi el pes visual dels relats rodoredians. Per fer-ho, s'oferirà un exemple d'adaptació visual d'un dels contes de Rodoreda. Tot seguit, dividirem la classe en quatre grups i repartirem els quatre contes, un per grup, que s'hauran d'adaptar.


Materials utilitzats:

Memòria USB amb material audiovisual, fitxes amb els contes triats, materials per preparar l'animació, 4 iPads, 4 safates, 4 trípodes, fulls blancs, bolígrafs, llapis.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració per al professor/a i valoració per a l'alumne/a.


Observacions: