Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

L'alimentació al poblat neolític


Descripció breu:

Activitat pràctica per conèixer el processament alimentari en un poblat neolític tot elaborant i coent galetes prehistòriques. S'hi explica el procés agrícola, les eines relacionades amb l'agricultura i els aliments consumits al poblat neolític. Els alumnes posaran en pràctica l'activitat de moldre cereal per obtenir farina i veuran una forma de cocció neolítica, com és la cocció sobre lloses de pedra al foc.


Lloc o equipament:

Parc Neolític de la Draga, Banyoles.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

90 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Posar en valor la tasca de l'arqueologia per recuperar i interpretar les restes del passat i donar a conèixer els resultats de les excavacions. 2. Saber situar el jaciment de la Draga en la línia del temps prehistòric. 3. Valorar i respectar el patrimoni arqueològic de la ciutat. 4. Descobrir les maneres d'obtenir aliment de l'entorn i les eines que s'empraven i entendre per què l'agricultura esdevé un descobriment clau durant la prehistòria. 5. Elaborar un producte alimentari amb tècniques prehistòriques.


Descripció de l'activitat:

Taller pràctic en relació amb l'alimentació al neolític. Es visita una de les cabanes, on s'explica el tipus d'alimentació dels habitants del poblat neolític de la Draga. Aquesta alimentació es basava en restes de vegetals i animals, tant domèstics com silvestres. A la part pràctica, cada alumne elabora farina de blat utilitzant molins de pedra com els del neolític. Aquesta farina es barreja amb avellanes, que prèviament han triturat, i s'elabora una mescla amb la qual es fan galetes comestibles que es posen a coure en un foc a terra i s'endolceixen amb mel.


Materials utilitzats:

Reproduccions d'objectes recuperats a l'excavació relacionats amb el processament alimentari, molins de pedra i mans de molí, i material pràctic perquè els alumnes facin el taller.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat hi ha un temps dedicat a les conclusions per consolidar els aprenentatges. Posteriorment, es fa arribar una enquesta al professorat perquè avaluï diversos aspectes de l'activitat, incloent-hi la valoració que en fa l'alumnat, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la del professorat, és determinant. L'equip d'educadors també completa una enquesta de valoració en finalitzar cada sessió.


Observacions:

Per poder fer aquesta activitat, cal combinar-la amb la d'«Avui fem de neolítics». Activitat a l'aire lliure. Al·lèrgens: blat, fruita seca (avellanes) i mel.