Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes

Camí del Monestir, s/n
El Port de la Selva - Gironès
Telèfon: 972387559
Fax: 972387559
coordinaciosantpere@educart.biz
https://patrimoni.gencat.cat/ca/monuments/monuments/conjunt-monumental-de-sant-pere-de-rodes
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Pintura romànica


Descripció breu:

Aquest taller vol donar a conèixer les tècniques i els materials pictòrics emprats a l'edat mitjana per pintar frescos i taules. Al llarg de la visita es veuran les restes de pintura mural conservades, i en el taller es reproduirà una de les pintures sobre una taula.


Lloc o equipament:

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

3.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.05 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Identificar les característiques pròpies de la societat medieval i situar-la en el temps; 2. Comprendre les característiques artístiques de l'art romànic i el context social en què es va desenvolupar; 3. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant; 4. Fomentar la reflexió sobre les diferències entre el món actual i el medieval; 5. Fomentar el respecte i l'interès pel patrimoni i la història com una manera de comprendre el món actual.


Descripció de l'activitat:

Mitjançant una visita que descobreix les restes pictòriques romàniques de Sant Pere de Rodes, el grup coneixerà les tècniques i els materials pictòrics emprats a l'edat mitjana i el simbolisme de l'art romànic, i entendrà la importància del taller medieval. Al taller, ubicat a l'antiga torre d'entrada del monestir, els alumnes treballaran distribuïts en equips emulant els artistes dels antics tallers medievals. Experimentaran diferents pigments i aglutinants, amb els quals realitzaran pintures al tremp d'ou. Finalment i ja individualment, reproduiran una de les pintures romàniques de Sant Pere de Rodes sobre una taula de fusta.


Materials utilitzats:

L'activitat compta amb un ventall important de materials, utilitzats tant pels alumnes com per la persona educadora. Des del material gràfic propi de la visita, amb el qual es treballarà el simbolisme com a llenguatge a l'edat mitjana, fins al material propi del taller, amb el qual s'experimentarà amb els elements propis de la tècnica pictòrica.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes de valoració per al professorat i l'alumnat.


Observacions:

La pintura romànica ens descobreix la importància del llenguatge artístic a l'edat mitjana així com el simbolisme de l'art romànic. Els alumnes treballaran en equips emulant els artistes dels antics tallers medievals i experimentaran amb diferents pigments i aglutinants. Cada equip realitzarà les pintures al tremp d'ou i reproduirà una de les pintures romàniques de Sant Pere de Rodes sobre una taula de fusta.