Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila, 1
Lloret de Mar - Selva
Telèfon: 972349573
Fax: x
patrimonicultural@lloret.cat
patrimoni.lloret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Què és un vaixell?


Descripció breu:

A la sala de les maquetes de vaixells, explicarem què és un vaixell, les seves parts, les diferents tipologies, etc. A la piscina de la terrassa, explicarem per què sura un vaixell tot fent diferents experiments amb materials diversos. A l'aula pedagògica, farem un taller d'estampació per tal de practicar els coneixements assolits. Els alumnes faran diferents segells de goma amb les parts d'un vaixell, tipus de vela, etc. i els estamparan sobre paper.


Lloc o equipament:

Museu del Mar


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer i valorar els mitjans de transport. Conèixer i valorar l'activitat pesquera. Difondre el patrimoni marítim del poble de Lloret de Mar. Valorar la importància de la conservació del medi natural i reflexionar sobre la seva protecció. Conèixer els principis físics de la densitat dels materials. Observar, descriure i classificar alguns materials en funció d'algunes propietats tot relacionant-les amb els seus usos. Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.


Descripció de l'activitat:

Les portes de l'oceà. Per tal de descobrir els coneixements previs de l'alumnat, la guia els plantejarà les qüestions següents: "Què és un vaixell? Per a què serveix? Quins mitjans de transport coneixeu? Com es mouen els vaixells? Quins tipus de vaixells coneixeu? Com es diuen les parts d'un vaixell?" Mitjançant una imatge plastificada, se'ls ensenyarà el nom de les parts d'un vaixell: proa, popa, babord, estribord, buc, bauprès, pal major, trinquet, messana, veles llatines, aparell rodó. A la terrassa es preguntarà a l'alumnat per què sura un vaixell i es farà un experiment perquè l'alumnat dedueixi de què depèn que un vaixell suri: s'aniran introduint objectes de diferents mides, formes i materials dins l'aigua (aula pedagògica).


Materials utilitzats:

Dossier del professorat, fitxes de l'alumnat i imatges plastificades amb les parts d'un vaixell identificades. Material per a l'experiment: "Per què sura un vaixell?". Material per al taller d'estampació de vaixells.


Mecanismes d'avaluació:

Descriure alguns trets demogràfics i econòmics de l'entorn, identificar algunes manifestacions culturals, valorar-ne la diversitat i riquesa, i localitzar elements del patrimoni comarcal natural i cultural. Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l'observació sistemàtica directa i indirecta i el recull de dades amb els mitjans i fonts adequats. Comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.


Observacions: