Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

VOCONTIS Arqueologia i Cultura

Rambla de Recolons, 37
Caldes de Malavella - Selva
Telèfon: 675411601
Fax:

www.vocontis.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Artesans romans. La il·luminació en època romana


Descripció breu:

Iniciarem l'activitat al nostre centre de formació amb una petita exposició oral en què coneixerem un dels elements domèstics més importants de l'època romana, les llànties. S'explicaran les característiques de la seva producció: la matèria primera, la tècnica i les decoracions que contenien. Seguidament, amb la supervisió constant de l'arqueòleg, es posarà en pràctica tot el coneixement adquirit en la sessió teòrica, i els alumnes elaboraran una llàntia d'argila amb un motlle.


Lloc o equipament:

Centre de formació de VOCONTIS Serveis Culturals, al c/ Termes Romanes, 23, de Caldes de Malavella.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores, aproximadament.


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. D'una manera pràctica, acostar l'arqueologia als nens i nenes i fer-los partícips del coneixement que en tenim. 2. Conèixer els aspectes bàsics de la cultura romana i fomentar l'interès per descobrir els atributs i les qualitats integrades en els objectes: les dimensions, la forma, la textura o el color. 3. Complementar la comprensió dels continguts treballats a l'aula i fomentar el treball en equip, el respecte envers el company, l'empatia, la paciència, i prendre consciència de la necessitat de conservar i respectar el patrimoni cultural i arqueològic.


Descripció de l'activitat:

Al centre de formació de VOCONTIS Serveis Culturals, es farà una introducció que parlarà dels aspectes bàsics de la cultura romana. Per mitjà d'un projector, es mostraran imatges representatives de recipients ceràmics d'època romana i es revisarà les principals característiques de la ceràmica de l'època: cronologia, formes, estils decoratius, tècniques, contingut cultural, simbòlic i funcional. Finalment coneixerem uns dels elements domèstics més importants a l'època, les llànties. S'explicaran les característiques de la seva producció: la matèria primera, la tècnica i les decoracions que contenen. Seguidament, amb la supervisió constant de l'arqueòleg, es posarà en pràctica tot el coneixement adquirit en la sessió teòrica, i els alumnes elaboraran una llàntia d'argila amb un motlle.


Materials utilitzats:

Projector d'imatges; goma EVA; imatges de llànties romanes originals sobre paper plastificat; rèpliques arqueològiques; matèria primera: argila; eines per modelar la ceràmica; recipients per a aigua; aigua.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat, tots els responsables del grup avaluaran els aspectes generals de l'activitat a través d'una enquesta.


Observacions:

Caldrà que els alumnes portin roba que es pugui tacar o la bata escolar. És necessari transport per arribar al lloc on es desenvolupi l'activitat.