Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

Afores, s/n. Puig de Sant Andreu
Ullastret - Baix Empordà
Telèfon: 972179058
Fax: 972179246
macullastret.cultura@gencat.cat
www.macullastret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

En què creien els ibers?


Descripció breu:

Visita dinamitzada durant la qual els alumnes descobreixen les diferents creences i rituals del món ibèric. Les pràctiques fundacionals, els sacrificis, els caps tallats, les ofrenes a diferents déus, etc. són alguns exemples que ens expliquen la manera de veure el món dels nostres avantpassats, els ibers.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

3.6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.1 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Sensibilitzar-se envers la conservació i recuperació del patrimoni. Descobrir una de les grans etapes de la història de la humanitat i la seva herència cultural. Desvetllar l'interès per conèixer i comprendre la nostra història. Valorar la consciència de pertinença a un entorn social i cultural. Descobrir la cultura i la societat ibèriques i els seus trets principals.


Descripció de l'activitat:

Visita dinamitzada durant la qual els alumnes descobreixen les diferents creences i rituals del món ibèric. Les pràctiques fundacionals, els sacrificis, els caps tallats, les ofrenes a diferents déus, etc. són alguns exemples que ens expliquen la manera de veure el món dels nostres avantpassats, els ibers.


Materials utilitzats:

No s'utilitzen materials didàctics en aquesta activitat.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat els responsables del grup omplen el formulari on avaluen aspectes del funcionament de l'activitat.


Observacions:

Aquesta activitat té un mínim de 20 participants.


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088