Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Art de Girona

Pujada de la Catedral, 12
Girona - Gironès
Telèfon: 972203834
Fax: 972203834
cclusellas@gencat.cat
www.museuart.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

El joc de l'oca. Taller de gravat


Descripció breu:

A partir de la invenció de la impremta, les xilografies o planxes de fusta van permetre il·lustrar els llibres de forma mecànica. El Museu d'Art conserva una de les col·leccions de xilografies més importants d'Europa. Després de descobrir aquesta col·lecció i conèixer algunes de les tècniques de gravat, ens fixarem en la història del joc de l'oca i en la seva antiguitat.


Lloc o equipament:

Museu d'Art de Girona


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

3.3 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.99 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Apropar-se al Museu d'Art i la seva col·lecció. Conèixer què és un gravat i com s'estampa sobre paper. Aprendre terminologia pròpia del llenguatge artístic i de les tècniques de gravat. Dissenyar i compondre imatges tot utilitzant els materials, les tècniques i els procediments propis del gravat en relleu. Reconèixer les xilografies i les imatges estampades amb aquest procediment com a manifestació de la nostra cultura.


Descripció de l'activitat:

L'activitat començarà amb una explicació inicial sobre les tècniques xilogràfiques i una visita guiada a la col·lecció del museu. Tot seguit, al taller, l'alumnat farà un gravat amb els motius d'una casella del joc de l'oca, per grups i amb un taulell del joc en blanc, on finalment estamparan, a la casella corresponent, la imatge que ells mateixos hauran gravat. Acabarem el taller tot jugant una partida al joc de l'oca creat pels mateixos alumnes.


Materials utilitzats:

Print Block, gúbies, tintes de diferents colors, fotocòpies (taulell gegant del joc de l'oca).


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes per als docents i per als educadors.


Observacions:

En acabar el taller, els alumnes poden endur-se el taulell del joc que han fet.


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088