Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries

C/ Josep Puig i Cadafalch, s/n
Escala, l' - Alt Empordà
Telèfon: 972775976
Fax:
reservesempuries@gencat.cat
www.macempuries.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Empúries pista a pista


Descripció breu:

Activitat lúdica i de descoberta del conjunt arqueològic d'Empúries amb format de joc de pistes. L'alumnat, en petits grups, haurà de situar-se al jaciment i identificar els espais que proposa el joc, i resoldre preguntes i proves sobre el jaciment, el museu i les cultures grega i romana. Per fer-ho, els grups tindran un temps limitat i competiran els uns amb els altres, ja que se sumaran o es restaran punts en funció de les respostes encertades.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Empúries.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 hora i 45 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer de manera lúdica les característiques principals de les ciutats grega i romana d'Empúries i identificar-les. 2. Situar-se en un espai arqueològic utilitzant mapes i interpretant plànols de forma autònoma. 3. Desvetllar l'interès per conèixer i comprendre la nostra història. 4. Identificar i respectar el patrimoni històric i artístic de Catalunya.


Descripció de l'activitat:

Activitat lúdica de descoberta del conjunt arqueològic d'Empúries.  El grup classe es dividirà en grups de 4 o 5 alumnes. S'explicarà com funciona el joc, quin és l'objectiu o la missió, les normes i el temps de què disposen per fer les proves. Els grups, de manera autònoma, hauran d'identificar els espais que es proposen i respondre preguntes sobre el jaciment i la cultura clàssica. Algunes preguntes requereixen reflexió o lògica, d'altres demanen fixar-se en els elements del jaciment. També hi ha proves matemàtiques i alguna altra amb caràcters grecs. Passat el temps marcat, el grup posarà en comú les respostes i la puntuació, i l'educadora podrà ampliar informacions concretes i respondre preguntes o dubtes que hagin sorgit durant el joc.


Materials utilitzats:

Es lliura a cada grup classe el material per poder fer el joc: plànol del jaciment amb els punts per trobar, les preguntes i la graella de respostes. Estem estudiant la possibilitat que l'activitat es pugui fer amb els mòbils dels alumnes, descarregant una aplicació gratuïta. Pregunteu al servei de reserves del MAC-Empúries.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura als responsables del grup un full d'avaluació en què es valoren els continguts, el desenvolupament, el material i l'equip educatiu. Per la seva banda, l'equip educatiu del jaciment també valora el desenvolupament de l'activitat.


Observacions:

Aquesta activitat es pot combinar amb una visita educativa al jaciment.