Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Mil paraules o una imatge?


Descripció breu:

A partir del qüestionament de la dita "Una imatge val més que mil paraules" posarem en valor el text escrit per sobre de la imatge a través del fotoperiodisme. Seguirem el model de Josep Pla per aprendre a explicar les històries que hi ha darrere les imatges amb la llengua i la literatura.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 hores


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Aproximar els visitants a la biografia i l'obra de Josep Pla. Generar curiositat pel món de la lectura. Apropar els alumnes al món de Josep Pla i a la creació literària. Posar en valor la literatura i l'obra periodística de Josep Pla. Posar en valor el contingut textual, comparant-lo amb el contingut en format imatge.


Descripció de l'activitat:

Després de fer una breu visita a la planta baixa de l'exposició permanent, passarem a la sala d'actes, on els alumnes s'asseuran a les cadires en rotllana o semicercle. Farem una exposició sobre la figura de Josep Pla com a escriptor i periodista. Seguidament explicarem la importància del llibre El quadern gris com a dietari i el compararem amb les noves tecnologies de la informació (per exemple amb els blogs o Instagram). Generarem un debat entorn de l'objectivitat en el periodisme i farem que els alumnes es qüestionin la certesa de l'afirmació "Una imatge val més que mil paraules". Si el nivell és de primària, elaborarem el nostre propi dietari amb la tècnica de l'scrapbooking. Si el nivell és de secundària, prenent com a exemple un text de Josep Pla i una sèrie d'imatges de fotoperiodisme, demanarem als alumnes que descriguin breument per escrit imatges trobades a Instagram. Acabarem amb una reflexió final sobre els avantatges de l'ús de la llengua per explicar allò que veiem i com ho feia Josep Pla.


Materials utilitzats:

Exposició permanent. Fotografies biogràfiques. Imatges de fotoperiodisme. Text sobre Aly Herscovitz.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta al professorat en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del Servei Educatiu (FJP) en valora els resultats i aplica, si 'escau, a l'activitat, les mesures correctores oportunes.


Observacions: