Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Bisbat de Vic

Carrer Santa Maria, 1
Vic - Osona
Telèfon: 938832655
Fax:
reserves@museuartmedieval.cat
monestirderipoll.cat; museuartmedieval.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Vicus: una ciutat en joc!


Descripció breu:

Activitat de ludificació pensada perquè l'alumnat descobreixi l'època medieval a través del joc. Cada alumne assumeix el paper d'un personatge, i amb un breu recorregut pel Vic medieval descobrirem el territori on viuen els diferents estaments socials. Finalment, caldrà observar com les esglésies del moment es decoraven per dins, a través de les peces d'art gòtic del Museu.


Lloc o equipament:

MEV - Museu d'Art Medieval.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Reconèixer l'ús de les obres d'art per interpretar el passat. 2. Comprendre l'emplaçament i la funció de les tipologies d'obres que podem trobar en l'art gòtic. 3. Entendre l'organització social del feudalisme. 4. Comprendre les diferències entre l'alta i la baixa edat mitjana. 5. Reconèixer les restes del passat medieval que encara són presents a les ciutats. 6. Conèixer les característiques principals de l'art gòtic.


Descripció de l'activitat:

Activitat de ludificació pensada perquè l'alumnat descobreixi l'època medieval a través del joc. Vic s'ha fet gran i el rei Pere III ha iniciat les obres de millora de defensa de la ciutat. Amb dinàmiques de joc de rol, cada alumne assumeix el paper d'un personatge, i amb un breu recorregut pel Vic medieval descobrirem el territori on viuen els diferents estaments socials. Reunits en un consell municipal, els principals grups socials hauran d'arribar a un acord per construir un edifici medieval. Finalment, caldrà observar com les esglésies del moment es decoraven per dins, a través de les peces d'art gòtic del Museu. Un joc de proves, reptes, premis i recompenses en què el treball col·laboratiu entre tots serà clau per arribar a un acord.


Materials utilitzats:

Cartes amb el rol del personatge, joc de taula, tauletes amb la informació de les obres d'art i sobres amb preguntes a la sala d'art gòtic.


Mecanismes d'avaluació:

Per a l'avaluació es tenen en compte els tres grups de persones que hi intervenen: equip d'educació, docents i alumnat. L'educador/a té a disposició un formulari per descriure el grup i recollir les pròpies impressions sobre l'activitat. A més, abans d'acabar l'activitat, un docent respon un qüestionari de valoració. S'envien també per correu electrònic unes enquestes a través del formulari de Google Forms, per tal que ens arribin les opinions dels alumnes sobre l'activitat i allò que han après.


Observacions:

El pagament de l'activitat inclou també l'entrada al Museu. La visita és accessible i adaptable per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.