Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Casa de Colònies Ca n'Oliver, Cestuca, SL

Carretera comarcal GIV-5125, s/n
Pontós - Alt Empordà
Telèfon: 972560255
Fax: 972560255
canoliver@canoliver.com
www.canoliver.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

«Som arqueòlegs», «Construïm un campament» i «Fem foc»


Descripció breu:

Reproduïm accions de la vida quotidiana prehistòrica per experimentar i descobrir com vivien els nostres avantpassats: construïm un campament de cabanes, fem un foc prehistòric i ens convertim en arquitectes de megàlits.


Lloc o equipament:

Casa de colònies Ca n'Oliver.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

Una jornada.


Preu/alumne original:

15 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

11 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Identificar i reproduir la vida quotidiana de la prehistòria. 2. Reconèixer l'habitatge prehistòric i les diferents tècniques constructives. 3. Conèixer les tècniques per fer foc. 4. Aproximar l'excavació arqueològica i la metodologia científica. 5. Sensibilitzar l'alumnat en l'estudi, la difusió i la conservació del patrimoni històric i cultural.


Descripció de l'activitat:

Iniciem els tallers amb una breu introducció que permet que l'alumnat contextualitzi històricament el tema que es treballa. Tot seguit, els alumnes inicien la pràctica combinant el treball cooperatiu i el treball individual per desenvolupar els tres tallers, on construirem un campament de cabanes, encendrem un foc prehistòric i treballarem com els arqueòlegs en un jaciment arqueològic.


Materials utilitzats:

Material visual de suport, reproduccions de cabanes a gran escala, reproducció d'una excavació a gran escala. Per als alumnes: cordes vegetals, troncs, bruc, equip de foc, material d'excavació (cabassos), material per classificar (ceràmiques, ossos, material lític, restes vegetals) i dossier de treball.


Mecanismes d'avaluació:

Durant l'estada, es proporciona als mestres un dossier d'activitats per treballar-lo a l'aula amb la finalitat de repassar i consolidar els coneixements i el vocabulari adquirit durant la sortida. A més, a partir de les explicacions del monitor o monitora i dels materials subministrats, l'alumnat ha de ser capaç de dur a terme la part pràctica de l'activitat.


Observacions:

L'activitat es farà a l'aire lliure, a la casa de colònies o al jaciment ibèric de Mas Castellar. Seria interessant que l'alumnat hagués pogut treballar prèviament a l'aula el tema de la prehistòria per tal d'aprofitar millor l'activitat.