Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Suro de Catalunya

Placeta del Museu del Suro, s/n
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972307825
Fax: 972307825
servei.educatiu@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La dona a la indústria surera


Descripció breu:

Visita temàtica en què descobrirem l'oblidat paper de les dones que varen treballar en el món del suro, les generacions silenciades pels clixés de l'època, però cabdals en el desenvolupament de la indústria empordanesa i, en concret, la surera, dels segles XIX i XX.


Lloc o equipament:

Museu del Suro


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Comprendre la complexa realitat del dia a dia com a dones i obreres als segles XIX-XX. Promoure l'opinió crítica sobre els salaris, el paper de l'home, l'educació i la difícil conciliació familiar i laboral.


Descripció de l'activitat:

Visita temàtica dinamitzada per un/a educador/a a l'entorn de l'exposició permanent. A partir de diversos objectes, fitxes i materials es durà a terme una visita participativa i dialogant per conèixer les diferències socials, laborals i de gènere de les dones que treballaven a les fàbriques de suro.


Materials utilitzats:

Imatges, vídeos de testimonis i objectes propis de l'exposició.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de les activitats s'entrega una enquesta als educadors/es, als docents i als participants que permet copsar la satisfacció i l'avaluació de les activitats que han fet.


Observacions: