Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Els monestirs fundacionals


Descripció breu:

A partir de la descoberta, els alumnes s'adonaran de la importància dels monestirs per als orígens de la nació catalana i del paper de les comunitats monàstiques a l'època medieval. Dins els monestirs, descobriran com són, per a què servien, qui hi vivia i com, etc. A més a més, identificaran diferents elements arquitectònics i artístics relacionats amb diferents èpoques, com la gran portalada romànica i la necròpoli de Santa Maria, o el claustre gòtic de Sant Joan.


Lloc o equipament:

Centre d'Interpretació i monestir de Santa Maria de Ripoll, i monestir de Sant Joan de les Abadesses.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

6 hores.


Preu/alumne original:

12.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

8.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Donar a conèixer la important funció que van tenir els monestirs de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses en la construcció de la nació catalana. 2. Identificar els elements arquitectònics i artístics presents als monestirs i relacionar-los amb les diferents èpoques històriques i estils artístics.


Descripció de l'activitat:

A partir de la seva descoberta, els alumnes s'adonaran de la importància dels monestirs per als orígens de la nació catalana i del paper de les comunitats monàstiques a l'època medieval. Dins els monestirs, descobriran com són, per a què servien, qui hi vivia i com, etc. A més a més, identificaran diferents elements arquitectònics i artístics relacionats amb diferents èpoques, com la gran portalada i la necròpoli de Santa Maria, o el claustre gòtic de Sant Joan.


Materials utilitzats:

Dossier per al seguiment de l'activitat adequat al nivell educatiu. Esquemes i fotografies del monestir per facilitar les explicacions i la comprensió dels elements que s'hi visiten.


Mecanismes d'avaluació:

A partir del dossier de seguiment es podrà avaluar el grau d'assoliment dels objectius de l'activitat.


Observacions:

El preu no inclou les entrades del Centre d'Interpretació, el monestir de Santa Maria de Ripoll ni el monestir de Sant Joan de les Abadesses, que són de 3,50 euros per alumne.