Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Girona

Plaça del Vi, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972221866
Fax: 972010244
caseta@ajgirona.cat
www.girona.cat/caseta
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La pedra de Girona


Descripció breu:

Aquest itinerari permet fer descobriments singulars i curiosos en elements tan quotidians com és la barana del pont de Pedra. La muralla, la catedral, els jutjats, el palau dels Agullana i l'església de Sant Martí, Can Norat a la Rambla, Hisenda o l'interior d'alguns edificis són alguns dels indrets on es poden observar molt clarament les característiques tan peculiars de la pedra de Girona.


Lloc o equipament:

Els carrers de la ciutat on hi ha mostres de calcària nummulítica, coneguda com a "pedra de Girona"


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Observar, conèixer i descobrir la pedra de Girona en llocs molt diversos de la ciutat. Identificar la calcària nummulítica i observar-ne les característiques (color, textura, fractura, densitat, duresa). Reconèixer els fòssils que componen la calcària nummulítica i estudiar-ne algunes característiques. Conèixer quin és el procés del treball de la pedra i els acabats que s'obtenen.


Descripció de l'activitat:

És un itinerari per la ciutat en el qual les parades que es proposen han estat escollides amb l'objectiu d'il·lustrar, amb exemples del context urbà, algunes de les característiques geològiques, contingut fossilífer o tipus d'acabats de la pedra de Girona.


Materials utilitzats:

Material didàctic: fitxes de treball, presentació en PowerPoint i el llibret "La pedra de Girona", de la col·lecció "Girona itineraris".


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al professorat enviada per correu electrònic l'endemà de l'activitat.


Observacions: