Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Artesans de l'argila


Descripció breu:

Activitat pràctica per conèixer la producció ceràmica cardial durant el neolític antic i els diferents recipients trobats al jaciment. A través de diferents reproduccions de recipients ceràmics, els alumnes descobriran les seves utilitats i la dificultat d'elaboració. La part pràctica se centrarà en l'elaboració d'un petit bol d'argila amb la mateixa tècnica, els materials i les decoracions dels recipients trobats al poblat neolític.


Lloc o equipament:

Parc Neolític de la Draga, Banyoles.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

90 minuts.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Saber situar el jaciment de la Draga en la línia del temps prehistòric. 2. Valorar i respectar el patrimoni arqueològic de la ciutat. 3. Comprendre com era el dia a dia de les persones que vivien en un poblat neolític de fa 7.400 anys. 4. Entendre quins eren els usos dels recipients de ceràmica, a quines necessitats donaven resposta i per què la ceràmica va esdevenir un avenç tan important al neolític. 5. Desenvolupar la creativitat manipulant argila i diversos materials i elaborant un recipient de fang amb tècniques prehistòriques.


Descripció de l'activitat:

Taller pràctic en relació amb l'habilitat del treball amb fang. Mentre es visita una de les cabanes reconstruïdes del poblat, es fa una introducció teòrica dels recipients a la prehistòria, i es posa un èmfasi especial en els recuperats al jaciment neolític de la Draga, fets de fusta i matèries vegetals. Les explicacions s'acompanyen de nombroses reproduccions de recipients fets en ceràmica, fusta i matèries vegetals. A continuació, cada participant desenvolupa la part pràctica del taller, en què elabora un recipient amb argila tot seguint tècniques prehistòriques. Es reprodueix un recipient ceràmic que s'acaba decorant amb petxines.


Materials utilitzats:

Reproduccions dels recipients fets de ceràmica, fusta i fibres vegetals; material de suport en l'explicació de l'elaboració de ceràmica neolítica cardial; diferents imatges dels recipients decorats trobats a la Draga i material pràctic perquè els alumnes facin el taller.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat es dedica un temps a les conclusions per consolidar els aprenentatges. Posteriorment, es farà arribar una enquesta al professorat perquè avaluï diversos aspectes de l'activitat, incloent-hi la valoració que en fa l'alumnat, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la del professorat, és determinant. L'equip d'educadors també completa una enquesta de valoració en finalitzar cada sessió.


Observacions:

Activitat a l'aire lliure. Per poder fer aquesta activitat cal combinar-la amb la d'«Avui fem de neolítics».