Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Visita i taller dels tresors de la catedral


Descripció breu:

Els tresors de la catedral explica peces úniques i de gran singularitat. Aquest conjunt excepcional el formen el Beatus, el Tapís de la creació, la figura de Carlemany i el darrer vitrall descobert a la catedral. Durant l'estona de taller treballarem les tècniques emprades per fer algunes d'aquestes peces: el brodat, el vitrall i l'escriptura medieval.


Lloc o equipament:

Catedral de Santa Maria, Girona.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

6.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer a través de la visita les peces més representatives que ornamenten Santa Maria i treballar algunes de les tècniques relacionades amb aquestes peces durant el taller.


Descripció de l'activitat:

Visita guiada d'una hora prenent com a punts principals les peces úniques que es mostren a la catedral: el Tapís de la creació, el Beatus, la figura de Carlemany i el vitrall més antic de Catalunya. Després, al taller, treballarem algunes de les tècniques emprades: brodat, escriptura medieval i vitrall.


Materials utilitzats:

Les mateixes peces originals i altres imatges que ajuden a les explicacions pedagògiques. Al taller, els materials necessaris per fer un brodat, un vitrall i escriptura medieval.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat. Avaluació de l'alumnat a través de la posada en comú dels continguts al final de l'activitat.


Observacions:

Aquesta visita està centrada en quatre peces i al taller es pretén que els alumnes siguin més conscients de les particularitats que tenen algunes. Tant la visita com el taller s'adapten als diversos nivells educatius.