Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Arquitectura de les cases neolítiques


Descripció breu:

Activitat pràctica per tal de conèixer el procés de construcció d'un habitatge prehistòric. S'hi explicaran les tècniques constructives, els materials emprats i la tipologia d'habitatges descoberts al poblat. En la part pràctica, els alumnes faran una maqueta d'una casa neolítica tot utilitzant tècniques prehistòriques com la del tovot.


Lloc o equipament:

Parc Neolític de la Draga, Banyoles.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Saber situar cronològicament el jaciment de la Draga. Aprendre a valorar i respectar el patrimoni arqueològic. Explicar les diferents fases constructives descobertes. Conèixer el repartiment de l'espai del poblat. Descobrir el grau de coneixement dels diferents recursos naturals emprats en l'arquitectura.


Descripció de l'activitat:

Taller pràctic relacionat amb la construcció d'un hàbitat neolític. A través d'un recorregut pel poblat reconstruït de la Draga, s'observen i es reconeixen les diferents construccions i els seus usos, així com també els materials emprats per aixecar-les. A la part pràctica, es fa una maqueta d'una casa neolítica construïda amb tovots. Es prepara la pasta del tovot amb argila en pols, aigua i palla; seguidament s'elaboren tovots a partir de motlles, amb els quals cadascú forma fileres per aixecar les parets de la casa. Finalment, s'acaba la casa amb una cobertura vegetal.


Materials utilitzats:

Reproducció de tres cabanes neolítiques a escala natural, làmines amb imatges de jaciments i cases actuals fetes d'argila, material de suport en l'explicació de l'elaboració de la casa prehistòrica (motlle, tovots, argila) i material pràctic perquè els alumnes facin el taller.


Mecanismes d'avaluació:

Es dedicarà un temps de conclusions per consolidar els aprenentatges i es lliurarà el full d'avaluació als mestres i a l'equip d'educadors. Es dissenyaran fulls d'avaluació que vagin més enllà del funcionament de l'activitat, centrats en els aprenentatges adquirits pels alumnes. Serà, doncs, una avaluació qualitativa i quantitativa. Finalment caldrà recollir també l'opinió dels alumnes, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la dels professors, serà determinant.


Observacions:

Per poder fer aquesta activitat cal combinar-la amb la d'«Avui fem de neolítics». Activitat a l'aire lliure i combinable amb qualsevol dels tallers proposats pel Parc Neolític de la Draga, així com amb la visita al Museu Arqueològic o el Museu Darder de Banyoles.