Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Consorci del Museu Memorial de l'Exili

Major, 43-47
Jonquera, la - Alt Empordà
Telèfon: 972556533
Fax: 972556534
info@museuexili.cat
www.museuexili.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Visita guiada al MUME


Descripció breu:

La visita guiada al museu s'inicia fent referència a la dimensió universal del fenomen de l'exili i, tot seguit, s'explica l'exili de 1939. La veu dels testimonis, amb les seves trajectòries personals i les seves vivències, juntament amb l'exposició permanent del museu, fan que la visita sigui una experiència d'un gran impacte emocional, que permet prendre consciència de la importància dels fets i solidaritzar-se amb les situacions similars contemporànies.


Lloc o equipament:

Museu Memorial de l'Exili, MUME (la Jonquera)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Rebre una visió àmplia, i alhora pautada, de la complexitat del fet històric de la Guerra Civil espanyola i l'exili consegüent que va originar. El mitjà utilitzat com a fil conductor és el material gràfic i sonor que constitueix l'exposició permanent del museu. Motivar l'interès envers conflictes polítics i bèl·lics, tant històrics com actuals, per tal d'ampliar la capacitat reflexiva i el criteri individualitzat.


Descripció de l'activitat:

La visita guiada al museu s'inicia fent referència a la dimensió universal del fenomen de l'exili i, tot seguit, s'explica l'exili de 1939. D'una banda, es fixa l'atenció en les causes i, de l'altra, s'aborda la complexitat del laberint en el qual van entrar milers de refugiats quan van traspassar la frontera. La veu dels testimonis, amb les seves trajectòries personals i les seves vivències, juntament amb l'exposició permanent del museu, fan que la visita sigui una experiència d'un gran impacte emocional, que permet prendre consciència de la importància dels fets i solidaritzar-se amb les situacions similars contemporànies. La visita, en definitiva, és interactiva, oberta i organitzada en funció del grup.


Materials utilitzats:

Fotografies, cartes, textos referents a l'exili d'autors coneguts, textos de testimonis, mapes sobre els exilis actuals, mapes sobre els camins de la retirada.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes de satisfacció que han d'omplir els professors.


Observacions: