Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Casa de Colònies Ca n'Oliver, Cestuca, SL

Carretera comarcal GIV-5125, s/n
Pontós - Alt Empordà
Telèfon: 972560255
Fax: 972560255
canoliver@canoliver.com
www.canoliver.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Anem a l'edat mitjana: "Ens entrenem com els cavallers" i "Fem un vitrall"!


Descripció breu:

Reproduïm accions de la vida quotidiana medieval per descobrir com s'hi vivia: ens entrenem superant les proves a què són sotmesos els aspirants a cavaller i imitem els mestres vitrallers elaborant un vitrall seguint els cànons medievals.


Lloc o equipament:

Casa de Colònies Ca n'Oliver


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

Una jornada


Preu/alumne original:

15.25 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

11.25 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Identificar i reproduir la vida quotidiana de l'edat mitjana. Reconèixer la societat estamental medieval. Aprendre què era un cavaller, quina funció tenia i qui podia arribar a ser-ho. Conèixer els oficis i els gremis medievals. Apropar el coneixement de l'art medieval, la feina i els estris del vitraller.


Descripció de l'activitat:

Iniciem els tallers amb una breu introducció històrica que permet a l'alumnat contextualitzar la temàtica. Comencem la pràctica combinant el treball individual i el cooperatiu als dos tallers proposats: "Ens entrenem" superant diferents proves per poder ser nomenats cavallers, i "Fem un vitrall" segons els models medievals.


Materials utilitzats:

Suport visual, ambientacions medievals, reproduccions de vitralls, circuit d'entrenament. Per als alumnes: vidres, pintura, plom, llapis, circuit d'entrenament de cavallers.


Mecanismes d'avaluació:

Durant l'estada, es proporciona als mestres un dossier didàctic per treballar-lo a l'aula després de la sortida, a fi de repassar i consolidar els coneixements obtinguts durant l'activitat. A més, a partir de les explicacions del monitor/-a i dels materials subministrats, l'alumne ha de ser capaç de dur a terme la part pràctica de cada activitat.


Observacions:

Interior/exterior. Seria interessant que els alumnes haguessin pogut treballar prèviament a l'aula el tema de l'edat mitjana per tal d'aprofitar millor l'activitat.