Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries

Sant Francesc, 5-7
Castelló d'Empúries - Alt Empordà
Telèfon: 972250512
Fax: 972158149
direccio@ecomuseu-farinera.org
www.ecomuseu-farinera.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Visita guiada a l'Ecomuseu-Farinera


Descripció breu:

La Farinera de Castelló d'Empúries dona a conèixer als visitants el sistema austrohongarès de producció de farina amb maquinària de final del segle XIX i primera meitat del segle XX. Per funcionar, la farinera utilitzava una turbina hidràulica de tipus Francis de l'any 1905, que aprofitava el salt d'aigua del rec del molí, sobre el qual s'aixeca l'edifici, de base medieval.


Lloc o equipament:

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 hora.


Preu/alumne original:

2.15 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.64 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Interpretar de manera activa el conjunt patrimonial de la Farinera de Castelló d'Empúries, testimoni de la transformació industrial que va suposar el sistema austrohongarès respecte al sistema tradicional d'obtenció de farina en els molins fariners; 2. Donar a conèixer el procés productiu però també les implicacions socials i econòmiques de l'evolució històrica de la molta de blat; 3. Conèixer el patrimoni a través de la seva interpretació a fi que els alumnes el valorin i en comprenguin la rellevància i la necessitat de preservar-lo.


Descripció de l'activitat:

Els alumnes, organitzats en grups d'un màxim de 25 persones, faran un recorregut per la Farinera. A cada planta hi ha un primer espai de contextualització i un segon espai d'interpretació del patrimoni industrial. Durant la visita es tracten quatre temes bàsics: l'evolució de la molta; el procés productiu; el blat, la farina i el pa, i la font d'energia. La visita permet introduir també l'evolució de les condicions de treball en els darrers anys del segle XX. Els elements interpretatius que es troben al llarg de la visita faciliten la realització d'exercicis de deducció per part de l'alumne. Al final de l'activitat es dedicaran uns minuts a revisar els conceptes apresos amb els alumnes i a avaluar la visita.


Materials utilitzats:

A més de la col·lecció pròpia del Museu, s'utilitzen els elements didàctics distribuïts pels espais: maquetes interactives, materials audiovisuals, mostres manipulables, esquemes de les màquines. Eines per al professorat: el Quadern de didàctica i difusió i el Quadern de biodiversitat i tecnodiversitat. Per als grups d'ESO i de graus superiors, fitxes tecnològiques d'aprofundiment sobre aspectes tècnics de la fàbrica i 5 tauletes Samsung A6 per revisar els conceptes apresos.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta de satisfacció realitzada als professors i valoració de la satisfacció entre els alumnes participants.


Observacions:

Horari flexible per a grups, amb concertació prèvia.