Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Cinema

C/Séquia, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972412777
Fax:
educacio@museudelcinema.cat
www.museudelcinema.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

El conte s'anima


Descripció breu:

Descobrim alguns dels aparells i espectacles visuals que van fer possible la invenció del cinema. Ens centrarem en la seva funció narrativa i experimentarem els principis que fan possible la creació d'imatges en moviment a través de contes tradicionals adaptats als valors actuals. L'activitat consta de tres parts diferenciades, en les quals es farà un petit espectacle d'ombres, una visita parcial al Museu i una part manipulativa en què es construirà una joguina òptica.


Lloc o equipament:

Museu del Cinema


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 hores


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer diferents formes de narrar històries amb imatges al llarg del temps. Descobrir l'origen de la imatge en moviment. Descobrir les joguines òptiques i el seu funcionament elemental. Realitzar una joguina òptica. Propiciar la creativitat dels nens i nenes. Aprendre a valorar i respectar el patrimoni cultural del Museu.


Descripció de l'activitat:

Aquesta activitat permetrà descobrir diferents maneres de narrar històries amb imatges al llarg del temps i també coneixerem com s'aconsegueix l'animació de les imatges.


Materials utilitzats:

Figures d'ombres de «La captuxeta vermella». Audiovisual de llanterna màgica «El gat amb botes». Audiovisual de Georges Méliès «La ventafocs». Material per fer un taumàtrom d'«Els tres porquets».


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al responsable del grup, en què podrà avaluar directament la tasca de l'educador/a, els recursos utilitzats, el grau de satisfacció i l'assoliment dels objectius de l'activitat. Valoració de l'activitat per part de l'educador/a per saber com ha anat i possibles necessitats.


Observacions:

Hi ha material didàctic per al professorat per treballar posteriorment a la visita del Museu.


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088