Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

L'arqueta de Sant Martirià: un reliquiari medieval


Descripció breu:

Visita per conèixer una de les peces gòtiques més emblemàtiques que es conserven al monestir de Sant Esteve: l'arqueta de Sant Martirià. També descobrirem com era la vida dels monjos que vivien en un monestir benedictí com el de Banyoles.


Lloc o equipament:

Monestir de Sant Esteve de Banyoles.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

45 minuts.


Preu/alumne original:

3 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.9 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer, valorar i respectar el patrimoni del nostre entorn. 2. Descobrir l'orfebreria i la importància de les relíquies a l'època medieval amb l'exemple de l'arqueta de Sant Martirià. 3. Analitzar imatges com a documents històrics i referents estètics.


Descripció de l'activitat:

Aquesta activitat ens servirà per introduir-nos en l'estructura de la societat feudal a l'època medieval i les diferències entre els grups privilegiats i els no privilegiats. Es visita el claustre del monestir de Sant Esteve de Banyoles, on es custodia un dels tresors medievals més emblemàtics: l'arqueta de Sant Martirià. Els alumnes descobriran la història d'aquesta joia medieval i les característiques del reliquiari. Sabran per a què servia, què s'hi guardava i quines històries s'amaguen darrere els personatges i la iconografia esculpida a la peça.


Materials utilitzats:

L'arqueta de Sant Martirià.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat hi ha un temps dedicat a les conclusions per consolidar els aprenentatges. Posteriorment, es fa arribar una enquesta al professorat perquè avaluï diversos aspectes de l'activitat, incloent-hi la valoració que en fa l'alumnat, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la del professorat, és determinant. L'equip d'educadors també completa una enquesta de valoració en finalitzar cada sessió.


Observacions:

Aquesta activitat es pot complementar amb la visita dinamitzada «Banyoles medieval».