Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Joguet de Catalunya

C/ Sant Pere, 1
Figueres - Alt Empordà
Telèfon: 972504585
Fax: 000000000
info@mjc.cat
www.mjc.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Detectius dels joguets


Descripció breu:

Veniu a descobrir els enigmes del Museu! Els jocs i joguets del Museu amaguen enigmes i misteris que cal descobrir. Resoleu les diferents proves que us trobareu durant tota la visita a les sales de les dues plantes del Museu, poseu a prova els vostres dots d'observació i deducció per ser un bon detectiu.


Lloc o equipament:

Museu del Joguet de Catalunya.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i quinze minuts.


Preu/alumne original:

3.6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.1 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer el Museu del Joguet de Catalunya i el seu patrimoni; 2. Aprendre què és un museu i les seves funcions; 3. Copsar l'evolució dels joguets des de l'antiguitat fins a l'actualitat; 4. Evidenciar l'evolució dels materials dels joguets des de l'antiguitat fins a l'actualitat; 5. Descobrir altres realitats a partir del joc i els joguets: inclusió de discapacitats i condicions de vida dels refugiats, entre d'altres; 6. Fomentar el treball en equip, el diàleg, la cooperació i la participació; 7. Fomentar l'observació, la deducció i l'experimentació.


Descripció de l'activitat:

Activitat guiada, en la qual els alumnes, per grups, hauran de posar a prova les seves habilitats d'observació, deducció i cooperació solucionant els enigmes per tal d'arribar a ser uns bons detectius. A manera de joc de pistes, cada equip haurà de desxifrar, en col·laboració amb els altres, els misteris del Museu, i descobrir l'evolució dels joguets i com eren els joguets antics, així com altres realitats. Una vegada acabada l'activitat, si han solucionat els enigmes, seran detectius dels joguets.


Materials utilitzats:

Full d'activitats per a cada grup, llapis, jocs del Museu amb els quals es pot experimentar i fulls Braille.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes adreçades a professors i alumnes.


Observacions:

Fins a 17 alumnes al grup: 90 EUR (74,38 EUR  + 15.62 IVA). Més de 17 alumnes al grup: 3,6 EUR/alumne (2,98 + 0,63 IVA). En tots els casos, cal afegir l'entrada del Museu a part.