Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descobrim el museu arqueològic (sales de prehistòria)


Descripció breu:

Descoberta dels diferents objectes paleontològics i prehistòrics a través de dinàmiques i jocs de proves mentre es visiten les sales del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.


Lloc o equipament:

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir, valorar i respectar les restes paleontològiques, arqueològiques i patrimonials del nostre entorn. Incentivar la curiositat per la història i els nostres avantpassats. Descobrir el museu com un espai educatiu a l'abast de tothom. Descoberta de la mandíbula de Banyoles.


Descripció de l'activitat:

Visita guiada per les sales del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, que acull les col·leccions procedents dels jaciments arqueològics de la comarca del Pla de l'Estany. La visita ens permetrà fer un repàs de la prehistòria a la comarca i descobrir el fòssil humà més antic de la regió: la mandíbula de Banyoles. A través de jocs, proves i altres dinàmiques que potencien l'observació i la deducció es descobriran les sales de paleontologia i les de prehistòria, on s'exposen restes fòssils dels grans animals del Terciari i d'inicis del Quaternari, i les col·leccions d'indústria i fauna de jaciments arqueològics de la zona.


Materials utilitzats:

Fitxes amb les dinàmiques del joc. Làmines de treball.


Mecanismes d'avaluació:

Al final es dedicarà un temps de conclusions per consolidar els aprenentatges. En acabar es lliurarà el full d'avaluació als mestres i a l'equip d'educadors. Es dissenyaran fulls d'avaluació que vagin més enllà del funcionament i se centraran en els aprenentatges adquirits pels alumnes. Serà, doncs, una avaluació qualitativa i quantitativa. Finalment caldrà recollir també l'opinió dels alumnes, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la dels professors, serà determinant.


Observacions:

Segons el nivell educatiu, aquesta activitat es pot complementar amb els tallers "Animals del passat: excavem-los!" i "Avantpassats neandertals", així com amb les activitats que es desenvolupen al Parc Neolític de la Draga. Segons els interessos de cada grup, es pot enfocar la visita en algun dels àmbits temàtics de la prehistòria, sense la necessitat de fer la visita a tot el museu.