Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

VOCONTIS Arqueologia i Cultura

Rambla de Recolons, 37
Caldes de Malavella - Selva
Telèfon: 675411601
Fax:

www.vocontis.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Els primers artesans de la història


Descripció breu:

Iniciarem l'activitat al nostre centre amb una petita exposició que ens permetrà saber com s'elaboraven els recipients ceràmics durant la prehistòria. A continuació, amb la supervisió constant de l'arqueòleg, es posarà en pràctica tot el coneixement adquirit en la sessió teòrica, moment en què els alumnes modelaran argila per elaborar un recipient mitjançant les diferents tècniques i decoracions utilitzades a la prehistòria.


Lloc o equipament:

Centre de formació de VOCONTIS Serveis Culturals, al c/ Termes Romanes, 23, de Caldes de Malavella.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores, aproximadament.


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. D'una manera pràctica, acostar l'arqueologia prehistòrica als nens i nenes, i fer-los partícips del coneixement que en tenim. 2. Valorar la utilitat de la ceràmica en arqueologia com a marcador cronològic i indicador cultural. 3. Complementar la comprensió dels continguts treballats a l'aula i fomentar el treball en equip, el respecte envers el company, l'empatia i la paciència, a més de prendre consciència de la necessitat de conservar, respectar i protegir el patrimoni cultural i arqueològic.


Descripció de l'activitat:

Al centre de formació de VOCONTIS Serveis Culturals, es farà una introducció que parlarà sobre l'artesania a la prehistòria. Per mitjà d'un projector, es mostraran imatges representatives sobre recipients ceràmics elaborats a la prehistòria i s'explicaran les principals tècniques, estils, tipus de decoracions i les matèries primeres utilitzades en la seva elaboració. Seguidament, amb la supervisió constant de l'arqueòleg, es posarà en pràctica tot el coneixement adquirit en la sessió teòrica, moment en què els alumnes modelaran argila per elaborar un recipient prehistòric aprenent les diferents tècniques i decoracions utilitzades.


Materials utilitzats:

Projector d'imatges; goma EVA; imatges originals sobre paper plastificat; rèpliques arqueològiques; matèria primera: argila; closques de petxines i bastonets per decorar els recipients; eines per modelar la ceràmica; recipients per a aigua; aigua.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat, tots els responsables del grup avaluaran els aspectes generals de l'activitat per mitjà d'una enquesta.


Observacions:

Caldrà que els alumnes portin roba que es pugui tacar o la bata escolar. És necessari transport per arribar al lloc on es fa l'activitat.