Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Girona

Plaça del Vi, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972221866
Fax: 972010244
caseta@ajgirona.cat
www.girona.cat/caseta
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Muralles de Girona


Descripció breu:

La història de les ciutats es reflecteix en les seves muralles, i és possible fer o llegir la història i la realitat d'una ciutat a través d'aquestes, encara que sigui parcialment. Aquest itinerari us proposa, primer, entendre què és i què era una muralla, i què hi feia una muralla a Girona; després, veure com els canvis de la ciutat van condicionar els canvis en la muralla fins gairebé el present; i veure aquests elements, visitant-ne les parts més notables o més visibles.


Lloc o equipament:

Carrers de Girona de vora les muralles, i les muralles


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Acostar-se a la història de la ciutat. Entendre què és i què era una muralla, i què hi feia una muralla a Girona. Veure com els canvis de la ciutat van condicionar els canvis de la muralla fins gairebé el present. Observar aquests elements sobre el terreny, visitant-ne les parts més notables o més visibles. Valorar la importància de preservar el patrimoni històric i monumental de les ciutats.


Descripció de l'activitat:

Itinerari per les diferents muralles que es van construir a la ciutat, des de la fundacional romana (segle I aC) fins a les fortificacions de l'època moderna (segles XVII i XVIII), passant per la reforma baiximperial (segle III dC), la reforma carolíngia i el primer eixample de la ciutat (segle VIII) i les muralles baixmedievals (segles XI-XIV). El recorregut permet contemplar les restes d'aquestes diferents muralles i com se n'han restaurat i adequat algunes amb la finalitat de visualitzar en el mateix terreny la història de la ciutat.


Materials utilitzats:

Material didàctic: fitxes de treball i el llibre "Les muralles de Girona", de la col·lecció "Girona itineraris".


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al professorat enviada per correu electrònic l'endemà de l'activitat.


Observacions: