Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes

Camí del Monestir, s/n
El Port de la Selva - Gironès
Telèfon: 972387559
Fax: 972387559
coordinaciosantpere@educart.biz
http://monuments.mhcat.cat/
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descobreix Sant Pere de Rodes


Descripció breu:

Visita dinamitzada a Sant Pere de Rodes per descobrir-ne la història i l'arquitectura. Es mostrarà als alumnes els usos dels espais d'un monestir benedictí, excepcional pel grau de conservació de les estructures medievals. A través d'un recorregut pel monestir, l'educador, amb l'ajuda de material de suport, explicarà al grup l'origen i el desenvolupament històric del monestir, el seu funcionament a l'edat mitjana i les característiques arquitectòniques i artístiques del romànic.


Lloc o equipament:

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 hora i mitja


Preu/alumne original:

3.25 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.97 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Identificar les característiques pròpies de la societat medieval i situar-la en el temps; conèixer els diferents estaments que la conformaven i comprendre les peculiaritats de cada un d'aquests estaments; participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant; fomentar la reflexió sobre les diferències entre el món actual i el medieval; fomentar el respecte i l'interès pel patrimoni i la història com una manera de comprendre el món actual.


Descripció de l'activitat:

Visita dinamitzada a Sant Pere de Rodes per descobrir-ne la història i l'arquitectura. Es mostrarà als alumnes els usos dels espais d'un monestir benedictí, excepcional pel grau de conservació de les estructures medievals. A través d'un recorregut pel monestir, l'educador, amb l'ajuda de material de suport, explicarà al grup l'origen i el desenvolupament històric del monestir, el seu funcionament a l'edat mitjana i les característiques arquitectòniques i artístiques del romànic.


Materials utilitzats:

Recursos pedagògics gràfics orientats a fomentar la participació i la reflexió dels alumnes.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes de valoració per als professors i els alumnes.


Observacions:

Fent un recorregut pel monestir i amb l'ajuda de material de suport, el monitor/a explica l'origen i el desenvolupament històric del monestir de Sant Pere de Rodes i el funcionament d'un monestir benedictí.