Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

2.500 anys d'història


Descripció breu:

Recorregut cronològic al museu a través de 5 àrees molt definides i recorregut posterior pel jaciment arqueològic, on veurem les restes gregues de l'antiga colònia de Rhode i els vestigis de la civilització romana. Ens endinsarem en la vila medieval, visitarem el monestir de Santa Maria i caminarem per sobre les muralles del s. XVI. Seguirem les vicissituds dels setges patits per la Ciutadella fins que arribem a la darrera transformació, en què l'espai es va obrir al públic, l'any 2004.


Lloc o equipament:


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

3.6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.1 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Aprendre més coses sobre la història gràcies a un jaciment múltiple amb 2.500 anys de restes visibles. Conèixer l'economia i el mode de vida de cada civilització.


Descripció de l'activitat:

Observar un jaciment múltiple que conté les restes visibles des del s. IV aC passant pel s. XVI, moment en què es construeixen els murs de la ciutadella, i fins als nostres dies. Aprendremés coses sobre els fets més rellevants que expliquen l'assentament de les diferents civilitzacions que han ocupat l'espai de la Ciutadella de Roses i la seva influència a través del temps.


Materials utilitzats:

Làmines, plànols i dibuixos de les diferents èpoques, restes arqueològiques de ceràmica, reproduccions del dracma de Rhode, reproduccions d'àmfores i iPad.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al professorat i a l'educador responsable de fer la visita.


Observacions: