Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu de la Mediterrània - Ajuntament de Torroella de Montgrí

C/ d'Ullà, 31
Torroella de Montgrí - Baix Empordà
Telèfon: 972755180
Fax: -
educacio@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Com es vivia a la Torroella medieval?


Descripció breu:

Visita dinamitzada a la Torroella medieval. Els alumnes combinaran la visita comentada amb diverses activitats dinamitzades i vinculades a la coneixença de l'edat mitjana, com l'arquitectura, la societat, les religions o l'economia. Mitjançant aquestes accions, els grups d'alumnes visitaran diferents espais del nucli antic de Torroella.


Lloc o equipament:

Nucli antic de Torroella de Montgrí, alguns edificis patrimonials i l'aula del museu.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer l'organització de la Catalunya medieval. 2. Assimilar el naixement de la vila de Torroella. 3. Identificar elements arquitectònics medievals. 4. Identificar formes de vida i confluència de cultures. 5. Identificar trets bàsics de la societat estamental. 6. Situar fets i etapes de la història. 7. Afavorir la valoració, el respecte i la conservació del patrimoni cultural.


Descripció de l'activitat:

Al Museu de la Mediterrània es presentarà el recorregut de la visita dinamitzada sobre una maqueta i els alumnes hauran de dibuixar sobre un mapa el recorregut que han de fer. S'organitzarà el grup en subgrups de treball, i cadascun tindrà un joc de materials per complementar el treball durant l'itinerari. Mitjançant un joc en què hauran de completar diverses activitats, els grups d'alumnes visitaran diferents espais antics de Torroella, on treballaran aspectes de l'edat mitjana com els elements defensius, la societat estamental, les religions, l'arquitectura, els oficis i el mercat.


Materials utilitzats:

Mapa mut, en vinil, del recorregut i un joc imantat sobre les religions, targetes amb dibuixos, conceptes i definicions d'objectes relacionats amb la vida quotidiana a l'edat mitjana i cubs de fusta per crear la piràmide de la societat estamental.


Mecanismes d'avaluació:

Avaluació contínua durant el desenvolupament de l'activitat. Es lliura una enquesta de valoració al/la docent en finalitzar l'activitat.


Observacions:

Es lliura un material previ per treballar a l'aula i contextualitzar l'activitat. El preu mínim per grup és l'equivalent a quinze alumnes.