Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Ruta Josep Pla a Palafrugell


Descripció breu:

La Ruta Josep Pla és un itinerari dissenyat per la Fundació per tal de donar a conèixer diversos indrets significativament planians de la vila de Palafrugell. Té un recorregut marcat per les referències biogràfiques i literàries de l'escriptor que s' acompanya de diverses lectures que ens aproparan en el món literari de Josep Pla.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla i centre de Palafrugell


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Aproximació a la biografia de Josep Pla relacionada amb la vila de Palafrugell. Aproximació a l'obra de Josep Pla a partir dels textos que descriuen els indrets que configuren la ruta. Incentivar la lectura en general i de l'obra de Josep Pla en particular.


Descripció de l'activitat:

En primer lloc es visita la Fundació Josep Pla (carrer Nou, 51) on s'informa dels objectius de l'entitat i dels materials que acull. A continuació, es visiona un audiovisual de presentació de l'escriptor i la seva trajectòria vital i literària des del punt de vista dels viatges: "Josep Pla, viatger", de Leopold Pomés (1991). Seguidament es comença la ruta resseguint els punts identificatius de la vida i l'obra de Josep Pla dins la vila: carrer Nou, 49-51, carrer de Torres i Jonama, Estret, Cavallers i plaça Nova, on en destacarem els edificis més representatius. Cada parada estarà acompanyada de diverses lectures que ens aproparan al món literari planià.


Materials utilitzats:

Audiovisual "Josep Pla, viatger", de Leopold Pomés, 1991. Carpeta de la Ruta Josep Pla: fitxes corresponents al centre de Palafrugell. Fotografies biogràfiques. Fotografies antigues de diferents edificis destacats al llarg del recorregut.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta als professors en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del Servei Educatiu (FJP) en valorarà els resultats i aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes a l'activitat.


Observacions: