Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Carrer Abadia, 4
Vilabertran - Alt Empordà
Telèfon: 972387559
Fax: 972387559
coordinaciosantpere@educart.biz
http://monuments.mchcat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Sense espòilers a Vilabertran


Descripció breu:

En aquesta activitat ens veurem involucrats dins d'una aventura protagonitzada per Dolça, una noia filla d'un argenter que arriba a Vilabertran amb un objectiu clar: entregar una joia a la reina. El camí que seguirà Dolça per trobar la reina dependrà de les decisions que prenem, unes decisions que ens faran descobrir com era la vida a la canònica i al poble de Vilabertran durant l'edat mitjana. Una aventura amb diferents trames i finals possibles que anirem teixint a mesura que anem avançant i creant la nostra història.


Lloc o equipament:

Canònica de Santa Maria de Vilabertran


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

3.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.05 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1.Identificar les característiques pròpies de la societat medieval i situar-la en el temps. 2.Comprendre els diferents estaments que la conformaven i les peculiaritats de cada un d'ells. 4. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant. 5.Fomentar la reflexió sobre les diferències entre el món actual i el món medieval. 6.Fomentar el respecte i l'interès pel patrimoni i la història com una manera de comprendre el món actual.


Descripció de l'activitat:

En aquesta activitat l'alumnat es veurà involucrat dins d'una aventura protagonitzada per Dolça, una noia filla d'un argenter que arriba a Vilabertran amb un objectiu clar: entregar una joia a la reina. El camí que seguirà Dolça per trobar la reina dependrà de les decisions que l'alumnat anirà prenent, unes decisions que els faran descobrir com era la vida a la canònica i al poble de Vilabertran durant l'edat mitjana Una aventura amb diferents trames i finals possibles que s'anirà teixint a mesura que vagi avançant l'activitat.


Materials utilitzats:

Un plànol de la canònica i els seus voltants, un llibret per seguir la història de Dolça i materials de suport per acompanyar les explicacions de l'educadora.


Mecanismes d'avaluació:

Es distingeixen diverses etapes en el nostre model d'avaluació: les observacions in situ de les activitats o del quadern de bitàcola, el registre escrit de l'experiència i els processos pels quals han passat l'alumnat i les educadores durant el transcurs de l'acció educativa, a partir d'indicadors reflexius i qualitatius sobre el procés de treball i el seguiment que se'n fa. I l'anàlisi del programa educatiu i de les activitats en concret, per verificar si els objectius proposats s'han assolit durant el desenvolupament de l'experiència.


Observacions:

Activitat dirigida a alumnat d'educació secundària obligatòria.