Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu de la Mediterrània, Can Quintana

C/ d'Ullà, 31
Torroella de Montgrí - Baix Empordà
Telèfon: 972755180
Fax: -
educacio@museudelamediterrania.cat
www.museudelamediterrania.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Construïm un instrument de canya


Descripció breu:

Coneixerem la diversitat d'instruments musicals existents a la Mediterrània i parlarem dels sons característics de cada cultura i de la història i la procedència de molts instruments. A continuació, farem un instrument tenint en compte les idees bàsiques per produir un so i comprovarem, tot divertint-nos, que es poden seguir diferents ritmes acompanyant músiques populars i modernes. Es farà un concert final de cloenda per provar l'instrument.


Lloc o equipament:

Aula educativa del Museu de la Mediterrània


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 hores


Preu/alumne original:

6.25 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.75 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer les característiques principals de les canyes i alguns dels seus usos; 2. Observar les similituds i les diferències d'instruments musicals fets amb canya de diversos països mediterranis; 3. Valorar la gran diversitat d'eines sonores que produeix la cultura popular; 4. Aprendre a fabricar un instrument de canya i fer-lo perquè pugui sonar.


Descripció de l'activitat:

Rebuda del grup i presentació de l'activitat. Introducció a la morfologia i distribució de les canyes. Explicació dels diferents usos en la cultura mediterrània: sostres, tomateres, tanques, cistelleria, etc., fins a arribar als instruments musicals. Presentació de diversos instruments de canya i/o amb llengüeta d'arreu de la Mediterrània: flabiol, clarinet, rascador, canya esquerdada, carraca, rossinyol i xiulet, entre d'altres. Els alumnes proven de fer-los sonar. Cada alumne/a construeix un instrument de canya segons el nivell educatiu: mirlitó, rascador, canya trencada, flauta de Pan.


Materials utilitzats:

Canyes de riu, canyissos, llimes, paper de vidre, paper de seda, barrines, cordills prims i llana de colors, gomets i paper adhesiu.


Mecanismes d'avaluació:

Posada en comú i repàs del que s'ha treballat. Els alumnes hauran d'explicar les característiques de l'instrument que han construït. Es farà un concert de cloenda de l'activitat amb els instruments elaborats. Es comptarà també amb un sistema d'avaluació qualitatiu que permetrà obtenir una lectura dels impactes de l'activitat educativa vinculada al patrimoni per millorar el servei educatiu. Aquesta avaluació tindrà en compte l'opinió dels alumnes, dels docents i dels educadors.


Observacions:

Preu mínim per grup equivalent a 15 alumnes


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088