Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Casa de Colònies Ca n'Oliver, Cestuca, SL

Carretera comarcal GIV-5125, s/n
Pontós - Alt Empordà
Telèfon: 972560255
Fax: 972560255
canoliver@canoliver.com
www.canoliver.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Anem a la prehistòria: "Fem foc", "Fem eines prehistòriques" i "Pintem a la cova"!


Descripció breu:

Reproduïm accions de la vida quotidiana prehistòrica per descobrir de primera mà com vivien els nostres avantpassats: "Fem foc", "Fem eines prehistòriques", i ens convertim en artistes prehistòrics pintant com ells.


Lloc o equipament:

Casa de Colònies Ca n'Oliver


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 jornada


Preu/alumne original:

15.25 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

11.25 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Identificar i reproduir la vida quotidiana prehistòrica. Sensibilitzar sobre la vida actual i la prehistòrica i establir les diferències entre totes dues. Conèixer la tecnologia i l'evolució de les eines durant la prehistòria. Reproduir les tècniques prehistòriques per fer foc. Aproximar i identificar l'evolució de l'art rupestre.


Descripció de l'activitat:

Iniciem els tallers amb una breu introducció que permet contextualitzar històricament la temàtica que es treballa. Tot seguit, combinant el treball individual i el cooperatiu, els alumnes inicien la pràctica dels tres tallers: "Fem foc", "Fem eines prehistòriques" i finalment ens convertim en artistes prehistòrics pintant com els nostres avantpassats.


Materials utilitzats:

Material visual de suport, cabanes a gran escala, ambientacions de coves, reproduccions de pintures prehistòriques, reproduccions d'eines prehistòriques, percussors, banyes de cérvol. Material per als alumnes: equip per fer foc, cordes vegetals, pals de fusta, fang, resines vegetals, pigments minerals, mural.


Mecanismes d'avaluació:

Durant l'estada es proporciona als mestres un dossier d'activitats pensat per treballar-lo a l'aula amb la finalitat de repassar i consolidar els coneixements i el vocabulari adquirits.


Observacions:

A l'aire lliure / interior. Seria interessant que els alumnes haguessin pogut treballar prèviament la prehistòria a l'aula per tal d'aprofitar millor l'activitat.