Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Ripoll

pl Ajuntament,3
Ripoll - Ripollès
Telèfon: 972703144
Fax:
museuetnografic@ajripoll.cat
www.museuderipoll.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Maleta viatgera: Fes de monjo copista


Descripció breu:

L'Scriptorium de Ripoll és una exposició permanent que, de manera interactiva i didàctica, ofereix la possibilitat de conèixer el passat cultural de la població i la importància que el monestir de Santa Maria de Ripoll va tenir al llarg dels segles X-XII en la producció i la còpia de manuscrits, els quals van esdevenir dels més importants d'Europa. En aquest programa, l'Scriptorium es trasllada a l'aula de les escoles.


Lloc o equipament:

A cada escola


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 hores


Preu/alumne original:

3.6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.1 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Identificar els trets bàsics de la societat medieval, principalment de l'estament religiós i de la seva funció cultural. Reconèixer les relacions que hi havia en l'època medieval entre les diferents cultures (cristiana, musulmana i jueva) a través del cas concret de l'escriptori del monestir de Ripoll. Poder aplicar nocions històriques de canvi i continuïtat en la cultura europea. Identificar els trets bàsics del procés de formació dels comtats catalans a través de la figura de Guifré el Pelós i del monestir de Santa Maria de Ripoll.


Descripció de l'activitat:

L'Scriptorum es trasllada a les aules. El treball a l'aula del món medieval es fa des de diferents àmbits d'estudi: l'organització política, els diferents estaments de la societat medieval, l'art... En aquest sentit, l'Scriptorium aprofundeix en la importància de la religió en l'època medieval, en la conservació i el valor que es donava a la cultura, i en el valor artístic dels primers llibres de la història: els còdexs medievals fets als escriptoris dels monestirs. La visita es complementa amb un taller en què els alumnes es converteixen en monjos i monges, i per tant han de treballar amb les mateixes eines que utilitzaven els monjos a l'època medieval. Es tracta d'un taller d'escriptura en el qual cada alumne té, per escriure, una ploma d'oca, una canya, una ploma metàl·lica, una mica de tinta i un model de lletra carolina i un de lletra gòtica. Després de fer una mica de pràctica en una pauta especial, els alumnes han d'escriure el seu nom en un punt de llibre.


Materials utilitzats:

Material audiovisual de suport. Material del taller d'escriptura: ploma d'oca, una canya, una ploma metàl·lica, una mica de tinta i un model de lletra carolina i un de lletra gòtica.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per als professors i els alumnes.


Observacions: