Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

AECT País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter

La Verneda, Allée des Cerisiers, 66230 Prats de Molló (França) / +33468839949
Molló - Ripollès
Telèfon: 000000000
Fax: 000000000
informacio@vallscatalanes.org
www.vallscatalanes.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

De com es va salvar el retaule de Sant Miquel de Setcases


Descripció breu:

Després d'una petita introducció sobre la història de la vila, en visitarem l'església, on es conserva un retaule barroc que va ser protegit durant la Guerra Civil espanyola. Els alumnes identificaran els diferents materials utilitzats i les tècniques artístiques emprades a l'època. Es reflexionarà sobre la idea de l'art com a transmissor de missatges i narrador d'històries. En paral·le, els alumnes tindran una fitxa pedagògica en la qual hauran de respondre una sèrie de qüestions al llarg de la visita.


Lloc o equipament:

Setcases (Ripollès)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

2 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir la història de la vila de Setcases. Treballar el llenguatge artístic. Conèixer les tècniques artístiques del barroc. Treballar la imaginació i l'esperit artístic.


Descripció de l'activitat:

Després d'una petita introducció sobre la història de la vila, en visitarem l'església, on es conserva un retaule barroc que va ser protegit durant la Guerra Civil espanyola. A través de la mirada, els alumnes identificaran els diferents materials utilitzats i les tècniques artístiques emprades a l'època. Es reflexionarà sobre la idea de l'art com a transmissor de missatges i narrador d'històries. En paral·le,l els alumnes tindran una fitxa pedagògica en la qual hauran de respondre una sèrie de qüestions al llarg de la visita.


Materials utilitzats:

Fitxa educativa, llapis, gGoma i llapis de colors.


Mecanismes d'avaluació:

Adequació de l'activitat al currículum escolar. Satisfacció del professorat.


Observacions:

Competències bàsiques que treballen: Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques. Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper. Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les formen. Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions.


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088