Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

VOCONTIS Arqueologia i Cultura

Rambla de Recolons, 37
Caldes de Malavella - Selva
Telèfon: 675411601
Fax:

www.vocontis.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

L'arqueologia i el paper dels museus


Descripció breu:

Iniciarem l'activitat al nostre centre amb una petita exposició que ens permetrà conèixer les característiques pròpies de la ciència arqueològica en una perspectiva global, i quina és la seva relació amb els museus. A continuació, es tractarà de crear una taula rodona en què participin tots els alumnes, en la qual s'obrirà un debat reflexiu sobre el valor del patrimoni arqueològic i el paper dels museus.


Lloc o equipament:

Centre de formació de VOCONTIS Serveis Culturals, al c/ Termes Romanes, 23, de Caldes de Malavella.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores, aproximadament.


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. D'una manera pràctica, acostar l'arqueologia als nens i nenes, i fer-los partícips del coneixement que en tenim. 2. Despertar en els nens i nenes l'interès per l'arqueologia i perquè valorin aquesta ciència com a font bàsica d'informació històrica. 3. Estimular el procés de raonament i les habilitats comunicatives. 4. Fomentar el treball en equip i el respecte envers el company, a més de prendre consciència de la necessitat de conservar, respectar i protegir el patrimoni cultural i arqueològic.


Descripció de l'activitat:

Un cop al centre de formació de VOCONTIS Serveis Culturals, l'arqueòleg educador, ajudant-se d'un projector d'imatges, farà una curta exposició oral amb la qual exposarà als alumnes les característiques pròpies de la ciència arqueològica en una perspectiva global (orígens, naixement i evolució) i la seva relació amb els museus, fent menció dels principals jaciments i museus d'arqueologia de la zona. A continuació es parlarà sobre la situació actual del patrimoni arqueològic. Seguidament, es tractarà de crear una taula rodona en què participin tots els alumnes, i en què s'obrirà un debat reflexiu sobre el valor del patrimoni arqueològic i el paper dels museus.


Materials utilitzats:

Projector d'imatges, PowerPoint.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat, tots els responsables del grup avaluaran els aspectes generals de l'activitat per mitjà d'una enquesta.


Observacions:

És necessari transport per arribar al lloc on es fa l'activitat.