Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

AECT País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter

La Verneda, Allée des Cerisiers, 66230 Prats de Molló (França) / +33468839949
Molló - Ripollès
Telèfon: 000000000
Fax: 000000000
info@vcatalanes.com
www.vcatalanes.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Setcases i l'arquitectura de muntanya


Descripció breu:

Visita guiada per la vila de Setcases on es parla d'arquitectura de muntanya i rural. A través de la mirada, els alumnes han d'identificar els diferents materials i elements arquitectònics utilitzats, les seves formes i l'adaptació de l'habitatge a les necessitats socials i climàtiques. Disposen d'un llibret pedagògic (adaptat a cada nivell educatiu) on han de respondre una sèrie de qüestions durant i després de la visita.


Lloc o equipament:

Setcases (Ripollès)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

2 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir la història de Setcases. Treballar el llenguatge arquitectònic. Identificar els diferents materials constructius emprats en l'arquitectura rural. Distingir l'arquitectura urbana de la rural. Ser capaç d'interpretar una façana i els seus elements.


Descripció de l'activitat:

Visita guiada per la vila de Setcases, on es parla d'arquitectura de muntanya i rural. A través de la mirada, els alumnes han d'identificar els diferents materials i elements arquitectònics que s'hi utilitzen. També disposen d'un llibret pedagògic on han de respondre una sèrie de qüestions durant i després de la visita.


Materials utilitzats:

Llapis, goma, llapis de colors i llibret educatiu.


Mecanismes d'avaluació:

Adequació de l'activitat al currículum escolar. Satisfacció del professorat.


Observacions:

Algunes competències bàsiques que es treballen: interpretar el present a partir de l'anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps per comprendre la societat; interpretar l'espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hi; improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics i gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d'enriquiment personal i social.