Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Bisbat de Vic

Plaça Abat Oliba, s/n
Ripoll - Ripollès
Telèfon: 938832655
Fax:
reserves@museuartmedieval.cat
monestirderipoll.cat; museuartmedieval.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Caçadors d'art. L'ús de les noves tecnologies en el patrimoni


Descripció breu:

El concepte d'art i de patrimoni, igual que la tecnologia, ha canviat molt respecte de l'origen del museu al segle XIX. Així doncs, en aquesta visita podrem conèixer com és i quina funció té un museu del segle XXI, a la vegada que coneixerem les principals eines tecnològiques per estudiar i recrear les obres d'art.


Lloc o equipament:

MEV - Museu d'Art Medieval


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

Una hora i mitja.


Preu/alumne original:

3.75 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.25 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Reconèixer l'ús de les obres d'art per interpretar el passat. 2. Comprendre l'emplaçament i la funció de les tipologies d'obres que podem trobar en l'art medieval. 3. Conèixer les principals característiques de l'art romànic i gòtic. 4. Comprendre la relació entre el passat i el present a través de recursos audiovisuals i digitals. 5. Ajudar a entendre que la realitat és canviant i que el pas del temps ho modifica tot. 6. Utilitzar les noves tecnologies per a l'estudi del patrimoni.


Descripció de l'activitat:

El concepte d'art i de patrimoni ha canviat molt respecte de l'origen del museu al segle XIX. De la mateixa manera, la tecnologia ha avançat de forma substancial. Així doncs, en aquesta visita podrem conèixer com és i quina funció té un museu del segle XXI, a la vegada que coneixerem les principals eines tecnològiques per estudiar i recrear les obres d'art. A més, aquesta activitat conté una part pràctica en què l'alumnat podrà digitalitzar algunes de les peces del Museu, de manera que es convertiran en caçadors d'un art que es podran emportar al centre en 3D.


Materials utilitzats:

Tauletes, iPads i reproduccions 3D d'algunes obres.


Mecanismes d'avaluació:

Per a l'avaluació es tenen en compte els tres grups de persones que hi intervenen: equip d'educació, docents i alumnat. L'educador/a té a la seva disposició un formulari per descriure el grup i recollir les pròpies impressions sobre l'activitat. A més, abans d'acabar l'activitat, un docent respon un qüestionari de valoració. S'envien també per correu electrònic unes enquestes a través del formulari de Google Forms, per tal que ens arribin les opinions de l'alumnat sobre l'activitat i allò que ha après.


Observacions:

El pagament de l'activitat inclou també l'entrada al Museu. La visita és accessible i adaptable per a alumnat amb necessitats educatives especials.