Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

C/ Santa Llúcia, 8
Girona - Gironès
Telèfon: 972204637
Fax: 972216487
macgirona.cultura@gencat.cat
www.macgirona.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La vida en el Monestir de Sant Pere de Galligants


Descripció breu:

El dia a dia dels monjos es regia per la regla de sant Benet, que regulava el sistema de vida dins el monestir: organització, culte, faltes i sancions. L'alumnates convertirà en un grup de monjos i reproduiran com era la seva vida quotidiana i la seva relació amb la societat.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, ubicat al monestir de Sant Pere de Galligants


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer com vivien els monjos al monestir. Interpretar la regla de sant Benet. Descobrir l'estructura organitzativa dels ordes religiosos a l'època medieval, Donar a conèixer les característiques de l'arquitectura romànica.


Descripció de l'activitat:

El dia a dia dels monjos es regia per la regla de sant Benet, que regulava el sistema de vida dins el monestir: organització, culte, faltes i sancions. L'alumnates convertirà en un grup de monjos i reproduiran com era la seva vida quotidiana i la seva relació amb la societat.


Materials utilitzats:

Material gràfic, reproduccions, hàbits de monjos, faristol, plats, gerres, aliments, imants.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura un qüestionari al professor i a l'educador que guia l'activitat.


Observacions: