Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries

Sant Francesc, 5-7
Castelló d'Empúries - Alt Empordà
Telèfon: 972250512
Fax: 972158149
direccio@ecomuseu-farinera.org
www.ecomuseu-farinera.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Com funciona el molí!


Descripció breu:

El taller "El petit Moliner" consisteix a construir la maqueta d'un molí fariner hidràulic, mentre se'n van aprenent les parts i el funcionament. Els alumnes omplen un dossier en acabar i reben un diploma acreditatiu de "petits moliners".


Lloc o equipament:

Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 h


Preu/alumne original:

3.7 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Aprofundir en el coneixement del molí fariner i en la roda hidràulica d'arrel medieval, base dels sistemes que es desenvolupen amb la industrialització. El taller permet conèixer els sistemes de molta tradicionals i valorar el que va significar la revolució industrial en relació amb els processos productius, un dels esdeveniments més significatius de la història contemporània.


Descripció de l'activitat:

Taller monitoritzat d'una hora de durada i adreçat a un màxim de 25 alumnes. Els alumnes construeixen la maqueta d'un molí fariner amb roda hidràulica horitzontal, tenint-ne en compte l'estructura, la nomenclatura, les característiques de les parts i el funcionament. Posteriorment omplen un dossier de treball format per diverses fitxes sobre l'activitat realitzada. En acabar, els alumnes reben un diploma acreditatiu de "petits moliners". Al final de l'activitat es destinen uns minuts a revisar els conceptes apresos amb els alumnes i a avaluar-la.


Materials utilitzats:

Maquetes del molí fariner i de la roda hidràulica (una cada dos alumnes), esquema del molí i de les seves parts, dossier de treball adaptat a cada nivell i diploma. 5 tauletes Samsung A6 per revisar els conceptes apresos.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta de satisfacció realitzada al professorat i valoració de la satisfacció entre els alumnes participants.


Observacions:

Horari flexible per a grups, amb concertació prèvia. Es posa a disposició dels alumnes material escolar per omplir el dossier.