Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Suro de Catalunya

Placeta del Museu del Suro, s/n
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972307825
Fax: 972307825
servei.educatiu@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

SuroLab: activistes ODS. Preservació d'ecosistemes terrestres


Descripció breu:

La cultura és un motor per a la transformació social. SuroLab presenta un espai per dotar els alumnes d'una metodologia i els recursos necessaris per al desenvolupament d'un projecte d'alt valor social per tal de generar un impacte positiu en la comunitat i en la lluita contra el canvi climàtic. Partint dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS 2030) que han marcat les Nacions Unides per fer front a la situació d'emergència climàtica, aquesta activitat prendrà com a eix vertebrador l'alt valor de la biodiversitat de les suredes mediterrànies.


Lloc o equipament:

Museu del Suro de Catalunya - Palafrugell.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 h i 30 min.


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Treballar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS 2030) que han marcat les Nacions Unides per fer front a la situació d'emergència climàtica. En concret, l'eix vertebrador de l'ODS número 15, de preservació d'ecosistemes terrestres. 2. Prendre consciència de la necessitat de prevenir, aturar i revertir la degradació dels ecosistemes i la pèrdua d'hàbitats terrestres. 3. Conèixer com ha de ser la gestió sostenible de les suredes i què suposaria la pèrdua de la gran biodiversitat a tota la conca del mediterrani occidental.


Descripció de l'activitat:

Recorregut dinamitzat per les sales renovades de la planta baixa del Museu del Suro de Catalunya, on es poden escoltar diferents veus en relació amb els sectors implicats en la preservació dels boscos. Prenent com a referència els boscos surers, la importància dels ecosistemes i els beneficis que comporten per al medi ambient, es crearan equips cooperatius i s'identificaran reptes. A través de la creació del mapa d'empatia i de la definició de l'element d'acció, finalment es portarà a terme l'etapa de creació i de presentació del projecte amb les conclusions finals. Les accions finals de cada grup es penjaran a l'aula virtual del web del Museu del Suro de Catalunya i se'n farà difusió a través de les xarxes socials. Competències que es treballen: conviure i habitar el món social; ciutadana; artística i cultural; d'autonomia i iniciativa personal. Metodologia: learning by doing, design thinking i (ed)hackaton.


Materials utilitzats:

Material de Manual Thinking (etiquetes de colors -negre, vermell, verd i blau- i mapes) i dossier de treball que inclourà les fitxes o xerrades (talks), les quals guiaran l'activitat i serviran com a base per poder desenvolupar el projecte. Utillatge: bolígrafs, llapis, retoladors, cola, tisores, etc. Material de construcció: LEGO, impressora 3D, suro, cartó ploma, etc. Material electrònic de suport: tauletes, ordinadors portàtils, telèfon mòbil, etc.


Mecanismes d'avaluació:

Les docents, les educadores i els participants fan una valoració final.


Observacions:

L'activitat pot tenir el format d'un projecte de llarga durada amb els centres educatius interessats en la programació de diverses activitats complementàries abans i després de la visita al museu.