Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Pl. Catalunya, 1
Santa Cristina d'Aro - Baix Empordà
Telèfon: 972837010
Fax: 972837412
mtcosta@santacristina.cat
www.santacristina.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descobreix el dolmen de la Cova d'en Daina. La ceràmica a la prehistòria


Descripció breu:

El dolmen de la Cova d'en Daina, situat a les Gavarres, és un dels monuments megalítics més importants de Catalunya i es troba en un molt bon estat de conservació. Per això, és un espai immillorable per parlar d'aquestes construccions i de les societats que les aixecaren. Per què és construïen? Com? Quan comencen a construir-se? N'hi ha de diferents tipus? Quines societats els construïen? Tot seguit ens centrarem en un dels materials més rellevants: la ceràmica. Descobrirem diferents tipologies, materials i tècniques i experimentarem.


Lloc o equipament:

La cova d'en Daina, Romanyà de la Selva


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

Mitja jornada


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Apropar la prehistòria i el patrimoni arqueològic als infants com a punt de sortida perquè el respectin. Conèixer altres gèneres de vida prenent com a referència el passat i establint vincles amb el present. Reconèixer els recursos naturals que els humans hem utilitzat des d'antic i educar en el respecte a la natura. Descobrir els processos artesanals que els humans han elaborat des de fa milers d'anys. Contextualitzar la importància de la ceràmica i la seva tipologia per a l'arqueologia.


Descripció de l'activitat:

Al voltant del dolmen de la Cova d'en Daina i utilitzant una sèrie de recursos materials i visuals, coneixerem les societats neolítiques, la seva organització i gèneres de vida. Tot seguit, ens centrarem en el dolmen: observarem amb què està fet, quina forma té i quines parts conté, on se situa, com s'erigien... Mitjançant la reproducció d'un enterrament a la cambra funerària del dolmen, explicarem per a què servien aquestes construccions i ens fixarem en els materials (l'aixovar) que dipositaven amb els difunts: ceràmiques, joies, eines... A continuació ens centrarem en la producció de ceràmica d'aquestes societats: els recursos naturals que utilitzaven, les tècniques, les diferents formes, les decoracions, els materials, la cocció i els acabats. Els alumnes ho posaran en pràctica modelant un atuell ceràmic seguint les tècniques apreses i amb els materials descoberts.


Materials utilitzats:

Imatges de diferents dòlmens, de la vida quotidiana en el neolític final i de diferents activitats. Reproduccions de materials contextualitzats en el marc temporal en què ens centrem: eines, ceràmiques, cistells, sarrons de pell, joies, l'esquelet humà i d'altres. Per a la ceràmica: reproduccions d'atuells ceràmics de diversos tipus i decoracions, vídeo de diferents tècniques prehistòriques, imatges del procés de cocció, materials per elaborar decoracions (curculles, cordes, punxons, pintes de fusta...), argila i aigua.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració del professorat i de l'alumnat.


Observacions:

Es recomana portar calçat còmode per fer la visita, que es pot completar amb el taller de teixir i cosir, el d'art i ornamentació o el de tecnologia a la prehistòria.