Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

L'escultura que ens envolta


Descripció breu:

L'activitat consta d'un itinerari concret pel centre d'Olot i d'una visita al Museu de la Garrotxa. La finalitat és apropar l'escultura als alumnes i fer-los conscients del fet que l'escultura forma part del nostre patrimoni artístic i cultural, i també del nostre entorn més immediat. Es tracta d'una activitat de descoberta: des de les tècniques i les característiques més importants que defineixen l'escultura, fins als escultors més importants de la comarca (Miquel Blay, Josep Clarà, exponents del modernisme i del noucentisme respectivament).


Lloc o equipament:

Exposició permanent del Museu de la Garrotxa i ruta pels carrers de la ciutat d'Olot.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores.


Preu/alumne original:

5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Prendre consciència de què és l'escultura, quina presència té en la nostra vida quotidiana, el nostre entorn i al museu. 2. Conèixer l'ofici d'escultor i descobrir alguns aspectes del procés creatiu i tècnic en l'elaboració d'una escultura.3. Diferenciar les qualitats dels diferents materials escultòrics. 4. Descobrir-ne el volum, la mida, el pes. 5. Diferenciar el relleu d'una escultura de volum rodó. 6. Diferenciar entre l'escultura de volum rodó i el relleu; buit i ple, còncau i convex, figuració i abstracció. 7. Aprendre a interpretar una escultura des de diferents perspectives.


Descripció de l'activitat:

L'itinerari pel centre d'Olot ens farà descobrir-ne les escultures i ens portarà a parlar de què s'amaga rere aquestes obres. Descobrirem històries i n'imaginarem de noves. Visitarem l'obra escultòrica del museu i, a partir d'una tria de les escultures de la seva col·lecció, descobrirem l'ofici d'escultor i observarem els diferents materials, formes, volums i els procediments emprats pels artistes en cada ocasió per expressar el seu art. Al Museu de la Garrotxa veurem l'obra de Miquel Blay i el modernisme, Josep Clarà i el noucentisme, i Leonci Quera com a artista representatiu del segle XX. Reflexionarem sobre la influència que han exercit aquests artistes en la nostra realitat més propera.


Materials utilitzats:

Material didàctic: imprès amb informació per a la descripció de les escultures, que emplenarem amb la informació de les peces que trobem durant el recorregut per la ciutat, i dossier explicatiu de les formes escultòriques i les diferents tècniques.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat i de l'educador o educadora que fa la visita.


Observacions:

La visita té una durada determinada i es tracta d'un itinerari escollit amb molta cura perquè s'adapti a l'edat dels alumnes i als continguts que volem donar-los. No es pretén ensenyar totes les sales del museu en una sola visita. La durada comprèn mitja jornada. Ràtio de 20-25 alumnes per educador o educadora. Competències: lingüístiques i audiovisuals, artístiques i culturals, de tractament de la informació o digitals, matemàtiques, d'aprendre a aprendre, d'autonomia i iniciativa personal, de coneixement i interacció amb el món físic, i socials i ciutadanes.